Vergeet niet uw inductie op www.safety1.be te volgen en uw attest af te printen om toegang te krijgen tot de site.

SELECT DISTINCT "node_field_data"."langcode" AS "node_field_data_langcode", "node__field_publication_date"."field_publication_date_value" AS "node__field_publication_date_field_publication_date_value", "node_field_data"."nid" AS "nid"
FROM
{node_field_data} "node_field_data"
LEFT JOIN {content_moderation_state_field_revision} "content_moderation_state" ON node_field_data.vid = content_moderation_state.content_entity_revision_id AND (content_moderation_state.content_entity_type_id = 'node' AND content_moderation_state.content_entity_id = node_field_data.nid AND content_moderation_state.langcode = node_field_data.langcode)
INNER JOIN {node__field_cat_type_of_page} "node__field_cat_type_of_page" ON node_field_data.nid = node__field_cat_type_of_page.entity_id AND (node__field_cat_type_of_page.deleted = '0' AND node__field_cat_type_of_page.langcode = node_field_data.langcode)
LEFT JOIN {node__field_publication_date} "node__field_publication_date" ON node_field_data.nid = node__field_publication_date.entity_id AND (node__field_publication_date.deleted = '0' AND node__field_publication_date.langcode = node_field_data.langcode)
WHERE ((node__field_cat_type_of_page.field_cat_type_of_page_target_id = '30')) AND (("node_field_data"."status" = '1') AND ("node_field_data"."type" IN ('page_edito')) AND (("node_field_data"."type" IN ('page_edito')) AND (("content_moderation_state"."workflow" = 'editorial') AND ("content_moderation_state"."moderation_state" = 'published'))) AND ("node_field_data"."langcode" IN ('nl')))
ORDER BY "node__field_publication_date_field_publication_date_value" DESC
LIMIT 3 OFFSET 0
Laatste nieuwtjes