Spoorwegen

 

Beschrijving

Granulaten zijn onmisbaar bij de opbouw en het onderhoud van de vele kilometers spoorwegen. Zo is een TGV-lijn bijvoorbeeld gemiddeld opgebouwd uit 35.000 ton granulaat per kilometer. Het merendeel wordt als ballast gebruikt. Daarvoor bestaat er een Europese norm, de NBN EN 13450 ‘De van toepassing zijnde Europese norm is de NBN EN ‘Toeslagmaterialen voor spoorwegballast’. Gelet op de lokale markt waarop granulaten actief zijn, zijn nationale lastenboeken vaak belangrijker. Zo ook in België, waar Infrabel in de ‘L11’ alle eisen opsomde voor alle toe te passen granulaten. Enkel geaccrediteerde groeves & goedgekeurde granulaten door het labo van Infrabel te Aywaille mogen gebruikt worden in spoorwegconstructies.

Op basis van de L11 zijn 9 verschillende toepassingsdomeinen voor granulaten in de constructie van spoorwegen of stations, waarvan ballast het belangrijkste volume vertegenwoordigd. Ballast is een grover gekalibreerd gesteente waaraan heel strenge eisen worden opgelegd. Dit zowel op vlak van korrelvorm, gehalte fijn alsook intrinsieke kenmerken. Net door die strenge eisen is porfier traditioneel het meest toegepaste type gesteente. De installaties in onze porfiergroeve te Ermitage zijn echter zo nadrukkelijk georiënteerd geweest op het produceren van hoogwaardige granulaten tot en met 20mm dat we onze porfier niet op de markt brengt als spoorwegballast.

Voor bepaalde types ballast waaraan minder strenge eisen opgelegd zijn kunnen we voorzien in kalksteenballast uit Soignies of Milieu en/of zandsteenballast uit Trooz. De sterkte van Holcim in de spoorwegconstructies situeert zich in de vormlaag 0/80, de onderlaag 0/32 en de 0/8 voor paden en kades. Vanuit meerdere groeves worden kunnen goedgekeurde granulaten aangeboden worden. 

Product in de kijker

0/32 continu uit Trooz: ondanks dat het mengsel niet automatisch op band gemengd wordt slaagt de groeve van Trooz er in om een zeer constante 0/32 samenstelling te produceren met een uitstekende verhouding tussen gehalte fijn voor een gemakkelijke verdichting en grove stenen voor voldoende sterkte.