ECOPact: the green concrete

ECOPact is een breed assortiment koolstofarm beton.

ECOPact biedt in vergelijking tot standaard beton met CEM I, een lagere CO2-afdruk zonder in te boeten op het vlak van prestaties.

Het versnellen van de transitie naar een net zero-toekomst zal pas slagen indien de bouwsector CO2-neutraal wordt.

Bij Holcim helpen we onze klanten de CO2-voetafdruk van hun gebouwen en infrastructuren te verlagen alsook om beter te bouwen met minder.

Het is de enige manier om samen te bouwen aan de vooruitgang voor mens en planeet.

Download brochure  Contacteer ons

Image
ecopact-logo-screenshot.png

Waarom ECOPact?


Het koolstofvrij maken van de bebouwde omgeving is essentieel voor een net zero-toekomst. Bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot heeft te maken met de manier waarop we bouwen en de gebouwen gebruiken, 30% van deze afdruk komt voort uit de bouwfase.

ECOPact is een assortiment van koolstofarm beton dat, zonder toepassing van de koolstofcompensatie, de in gebouwen, infrastructuur en woningen ingebedde CO2 kan reduceren tot 70%.

Met ECOPact kan u:

De impact op het milieu voor uw project beperken zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Zonder koolstofcompensatie de ingebedde CO2 tot 70% reduceren.

Bijdragen tot een circulaire economie door afval een andere bestemming te geven dan het stort en door het sluiten van materiaalkringlopen.

Groene bouwcertificaten behalen.

Gebruikmaken van een duurzaam beton met ongewijzigde sterkte en kwaliteit.

Genieten van een grote verscheidenheid aan betonsamenstellingen naargelang uw behoeften qua toepassing en sterkte.

Dit beton gieten, pompen en afwerken zoals traditioneel beton.

Tot 70% CO2 besparing


ECOPact bestaat uit een ruim assortiment koolstofarm beton, met 30% tot - inclusief compensatie - 100% reductie van de CO2-uitstoot t.o.v. een standaard beton met CEM I.

100% prestaties


ECOPact sluit geen compromissen en biedt dezelfde eigenschappen en prestaties als standaard beton.

ECOPact is beschikbaar in verschillende sterkteklassen, beantwoordt aan de standaarden van de bouwsector en kan in de meeste gevallen geleverd worden onder het keurmerk BENOR.

Technologie


ECOPact beton is een innovatief concept dat een concrete oplossing biedt, gebaseerd op uitgebreid onderzoek en ontwikkeling. Het bestaat uit innovatieve cementen met minerale componenten en specifieke additieven.

ECOPact wordt lokaal geproduceerd in CSC Gold gecertificeerde betoncentrales. CSC, de internationale organisatie Concrete Sustainability Council, garandeert dat het beton op een milieu- en sociaal verantwoorde wijze geproduceerd wordt. Beton is recycleerbaar en maakt deel uit van de circulaire economie. Wanneer de technologie en de normen het toelaten, kan ECOPact bouw- en sloopafval bevatten. Op deze manier worden nog meer natuurlijke hulpbronnen bespaard, wat voordeliger is voor het milieu.

Eenvoudige plaatsing


De ECOPact-betonsamenstellingen kunnen in veel structurele toepassingen worden ingezet: funderingen, pijlers, balken, muren, straten, fiets- en voetpaden enz.

Deze worden geplaatst, verdicht en beschermd d.m.v. de gekende middelen (pompen, kubel, trilnaalden, curing ...).

ECOPact-toepassingen


Van woningen tot industriële projecten en infrastructuur, ECOPact helpt u bouwen met een verminderde CO2-voetafdruk, wat ecologische certificering mogelijk maakt. Ontdek hier het project Living Tomorrow Brussels waarbij Holcims ECOPact beton toegepast is.