Holcim bouwt mee aan een ecologische toekomst

In de Grognon, het historische hart van de stad Namen werd de kade Ferdinand Courtoy heraangelegd met Hydromedia om te zorgen voor voldoende watertoevoer naar de wortels van de jonge bomen. Tegelijk zorgt de vlakheid van de verharding voor een aangenaam gevoel bij voetgangers, fietsers en kinderwagens. De gekozen okerkleur geeft een natuurlijke toets in het hart van de stad.

Hydromedia is een zeer sterk drainerend beton dat een doeltreffende oplossing biedt voor het beheer van regenwater:

  • Efficiënt, plaatselijk beheer van regenwater 
  • Beperkt het risico op overstromingen door ondoorlatendheid van de bodem te voorkomen.
  • Maakt directe infiltratie van regenwater in de bodem mogelijk. 
  • Vormt een bufferreservoir voor tijdelijke opslag van regenwater alvorens vertraagd te infiltreren of met verlaagd debiet af te voeren naar het rioleringsnetwerk. 
  • Draagt bij tot de aanvulling van het grondwaterpeil.