Holcim’s duurzame bouwoplossingen toegepast op de werf van de toekomst

Holcim’s bijdrage aan Living Tomorrow Innovation Campus in Brussel bestaat uit ECOPact CO2-neutraal beton en Hydromedia waterdoorlatend beton, beide zijn koolstofarme producten en dragen bij tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Want nu de bevolking groeit en de verstedelijking toeneemt, moeten we de manier waarop we steden bouwen heroverwegen om groener en slimmer leven voor iedereen mogelijk te maken. Bij Holcim lopen we voorop met innovatieve en duurzame bouwoplossingen om groen bouwen op schaal mogelijk te maken.

Bart Daneels: “Holcim België neemt al jarenlang initiatieven ten gunste van duurzaamheid in de bouwsector. Zo heeft Holcim in 2021 zich als eerste wereldwijde bouwmaterialenbedrijf dat de Net Zero Pledge-belofte ondertekende en zich bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi) aansloot. Daarnaast is het voor Holcim België essentieel om ideeën en visies voor de toekomst uit te wisselen met andere spelers, niet alleen op het gebied van duurzaamheid en CO2-neutraliteit, maar ook rond thema's als smart homes & consumer services, smart mobility, smart health & care, smart buildings en smart cities & industry.”

Bouwen met een visie op de toekomst betekent vooruitdenken om onze impact op het milieu te verminderen. Daarom werken we graag samen met Holcim, omdat zij altijd nadenken over innovatieve oplossingen. Wij waarderen de samenwerking omdat wij weten dat Holcim blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling om ook haar ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Frank Beliën| Founder and chairman of Living Tomorrow

Het materiaal van de toekomst
 

Dankzij zijn thermische inertie is beton een gegeerde oplossing om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Een ‘Lifecycle Analysis’ van gebouwen laat zien dat beton het ultieme duurzame bouwmateriaal is. En dat is niet alles. Vanwege de voor de hand liggende kwaliteiten inzake sterkte, duurzaamheid van de componenten en structuren, evenals akoestische weerstand, heeft beton een heleboel voordelen. Tot op het punt dat het zelfs vandaag, het materiaal van de toekomst blijft. Bovenal omdat het een duurzaam en volledig recycleerbaar product is.
 

CO2-neutrale producten
 

Voor Living Tomorrow en Holcim leek het voor de hand liggend om ECOPact te integreren in het nieuwe complex: een concept die twee koolstofneutrale betonsoorten omvat: ECOPact ZERO en ECOPact ZERO +, gebaseerd op 5 strenge eisen:
Het gebruik van grondstoffen met een lage ecologische voetafdruk.
CO2-neutraal of CSC (Concrete Sustainability Council) gelabelde productie-sites.
Transport van beton met Euro 6-voertuigen.
Een analyse van het koolstofgehalte, die na afloop van elk project door een externe organisatie wordt uitgevoerd en gevalideerd.
Compensatie van het aandeel van de onsamendrukbare CO2-uitstoot door te investeren in gecertificeerde duurzame ontwikkelingsprojecten in samenwerking met CO2logic en de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.
 

Hydromedia, de nieuwe referentie in drainerende verhardingen

 

Hydromedia is een sterk waterdoorlatend beton dat esthetische voordelen combineert met de duurzaamheidseigenschappen van beton. Het is een ecologische oplossing die beantwoordt aan de eisen van de overheid inzake infiltratie en buffering van het regenwater. Dit watermanagement-systeem wordt toegepast op de parking van Living Tomorrow.