Granulaten

 

Holcim België produceert heel wat verschillende soorten gebroken granulaten. Deze zijn verschillend qua oorsprong (zandsteen - kalksteen - porfier) maar ook qua korrelmaat (alle courante kalibers beschikbaar). De meeste granulaten kennen verschillende toepassingen, anderen zijn dan weer specifiek voor één welbepaald type toepassing. De bouwnijverheid omvat het merendeel van alle toepassingen.

Granulaten worden ontgonnen in één van onze vijf verschillende steengroeves. Een proces van meerdere breek- & zeefcycli, gekoppeld aan een eventuele hersamenstelling, leidt tot het afgewerkte product, al dan niet gewassen. De granulaten van Holcim worden vooral gebruikt in allerhande betontoepassingen, asfaltmengsels & in al dan niet gebonden funderings- of onderfunderingslagen. Echter, er is nog meer! Bekijk snel alle toepassingen waarin we actief zijn!

Rechts vindt u een kader met twee links om technische informatie te downloaden. De eerste link wijst u door naar een duidelijke tabel met alle verschillende certificaten groeve per groeve, alsook de huidige & gearchiveerde DoP-bestanden. Al deze documenten zijn vrij te downloaden voor iedereen. De tweede link wijst u door naar een afgeschermde ruimte, Ewil. Via een klantenspecifiek account krijgt u toegang tot de technische fiches van de granulaten die gekoppeld zijn aan dat account.

Deze technische fiches zijn geldig als Benor-fiche voor de granulaten gedekt door het Benor-merk. De proefresultaten zijn automatisch up to date door een continue synchronisatie met het systeem voor de kwaliteitscontrole. Standaard bevatten de technische fiches het gemiddelde, over de laatste zes maanden, van de waarden voor de productiekenmerken. Voor de intrinsieke kenmerken wordt het gemiddelde genomen over twee jaar. Voor de productiekenmerken is het tevens mogelijk de in acht genomen periode aan te passen tot een zelf gekozen periode, tot twee jaar terug. Het is ook mogelijk om resultaten van individuele proeven te raadplegen, zelfs in detail.

Klanten die nog geen toegang hebben tot deze technische fiches, die uitleg wensen of die extra toegangen tot bepaalde granulaten willen, kunnen dit aanvragen via de derde link. Mocht u nog vragen hebben kunt u de contactgegevens van onze diensten terugvinden in het tabblad 'Contact'.