Beton

In België produceert Holcim een volledig gamma stortklaar beton: beton voor wegenwerken, architectonisch beton, beton voor renovaties, beton dat in contact komt met zeewater en beton dat bestand is tegen chemische agressie.

Het stortklaar beton van Holcim is een performant en kwalitatief product, zowel voor particulieren als professionelen, dat voldoet aan uiterst strenge normen op gebied van veiligheid en milieuvriendelijkheid.
 

Stortklaar beton is beton dat vers wordt gemengd in de centrale en geleverd aan werven, zoals:

  • bouwwerven: industriële gebouwen, flatgebouwen, woningen,…
  • werven van de civiele bouwkunde: tunnels en ondergrondse werken, brugpijlers en brugdekken, paalfunderingen, maritieme en waterwerken, zuiveringsstations,…
  • inrichting van het openbaar wegennet en netwerken: randen en voetpaden, steenwegen, straatgoten, fietspaden, industriële platformen, greppels, kanaliseringen, wegafscheidingen in gewapend beton,…
  • landbouwkundige constructies: kuilvoer, aalputten, bevloering, wegenwerken, funderingen, inrichting van boxen,…
  • decoratieve inrichtingen: pleinen, gevels, terrassen, opritten van garages, zwembadranden, dreven,…
     

Voor de levering van stortklaar beton beschikt Holcim (België) N.V. - Afdeling Beton over een uitgebreid nationaal netwerk van 8 centrales.