Waterbouw

 

Beschrijving

Wegens hun inerte capaciteiten, natuurlijk uitzicht, willekeurige vorm en hoge densiteit zijn granulaat een zeer geliefd materiaal in waterbouwwerken. Logischerwijs is er dan ook een specifieke van toepassing zijnde Europese norm. De NBN EN 13383-1 beschrijft de specificaties van waterbouwstenen terwijl de NBN EN 13383-2 de van toepassing zijnde proefmethodes vastlegt.

De productie van de typische grote/zware waterbouwsteen is zeer arbeidsintensief op vlak van materieel & werkuren als dit niet op gestandaardiseerde/geautomatiseerde wijze kan gebeuren. Wij beschikken niet over een vast aanbod maar voor specifieke projecten is een productie op maat steeds bespreekbaar, aarzel niet ons te contacteren. Twee van onze groeves zijn BSB (Bodem Kwaliteit Besluit) gecertificeerd, Soignies & Milieu

Voor schanskorven en/of oeverversteviging zijn er verschillende standaardproducten verspreid over onze groeves. Diverse werven met mooi referenties getuigen van knowhow & uitstekende samenwerking met betrokken aannemers. 


Product in de kijker

80/260 uit Soignies: in Papignies werd ruim 13000 ton 80/260 kalksteen verwerkt in schanskorven voor oeverversteviging in het kader van de aanleg van een dubbele stuw met twee doorgangen door Artes Depret. Deze werken vonden plaats in het kader van het ‘Masterplan Dender’ met een betere waterhuishouding als doel, om zo overstromingen te vermijden.