Asfalt

 

Beschrijving

Granulaten voor asfalt dienen te voldoen aan de norm NBN EN 13043 ‘Granulaten voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden’ (2008). Aangezien dit een ‘geharmoniseerde’ Europese norm betreft zijn de granulaten verplicht drager van de CE-markering en is een ‘DoP’ (Declaration of Performance) met de basiseisen beschikbaar. Het betreft o.a. de korrelmaat, het gehalte aan fijne deeltjes, de korrelvorm, de dichtheid en de waterabsorptie.

Verder is het uiteraard van belang dat de granulaten zuiver zijn om een goede binding met het bitumen te garanderen, dat ze vorstbestendig zijn & dat de korrelvorm, uitgedrukt via de vlakheidsindex, zo kubisch mogelijk is. Deze kenmerken worden via het BENOR-merk gewaarborgd.

Heel wat verschillende soorten asfalt vragen elk een specifiek type granulaat. Toepassing van het asfalt als toplaag of als onderlaag splitst de granulaten op in twee ruime groepen. Voor toplagen is een minimale PSV-waarde vereist terwijl dit voor onderlagen niet het geval is. Zo is de porfierindustrie absolute hofleverancier voor asfalt voor toplagen terwijl kalksteen de onderlagen voor z’n rekening neemt. Voor minder belaste wegen kan een sterk siliciumhoudende kalksteen, resulterend in een verhoogde PSV-waarde, wel nog voor toplagen toegepast worden. Kalksteen uit Milieu is daar een voorbeeld van.

Al onze groeves produceren heel wat nauw gekalibreerde granulaten, geschikt voor gebruik in asfaltsamenstellingen. Van groeve tot groeve kunnen de geproduceerde korrelmaten & beschikbaarheden verschillend zijn. In de porfiergroeve zijn enkel de R*-kwaliteiten aangewezen. 

*R komt van Reconcassé, ofwel herbroken. Deze granulaten zijn kubischer van vorm.

Producten in de kijker

Slem-mengsels uit Ermitage: een speciaal uitgeruste installatie in de groeve van Ermitage produceert op zeer nauwkeurige & constante wijze zowel 0/4, 0/6 als 0/10 slemmengsels met een optimaal vochtgehalte. Heel wat kennis & ervaring staat paraat om klanten te helpen bij het gebruik van onze slemmengsels. Slemmen is een oppervlaktebehandeling die de levensduur van oudere wegen aanzienlijk kan verlengen. De wegen krijgen niet enkel de looks maar ook de prestaties van een nagelnieuw wegdek.

6/10 R uit Ermitage: voor zo’n 82 kilometer vernieuwing van het wegdek van de gekende A1, l’autoroute du Nord tussen Parijs & Rijsel, werd zo’n 100.000 ton granulaat geleverd uit Ermitage. Een gemiddelde cadans van 2000 ton per dag werd per vrachtwagen getransporteerd, met soms pieken van 2700 ton per dag. Holcim slaagde erin te voldoen aan de zeer strenge eisen opgelegd door SANEF.