Gezondheid & veiligheid

Voor onze CEO, Morgan Malecotte, staan gezondheid en veiligheid voorop bij al de activiteiten binnen de groep LafargeHolcim. Hieronder beschrijft hij de strategische visie van de groep en de maatregelen die getroffen worden om de doelstellingen te realiseren.

Holcim België schaart zich achter de cultuur van nul ongevallen en nul beroepsziektes voor onze medewerkers en onderaannemers, voor al onze activiteiten.

Deze cultuur vertaalt zich voor ons in het feit dat de Gezondheid & Veiligheid van de personen een fundamentele waarde is, waarbij:

  • Risicosituaties niet genegeerd worden
  • Risicogedrag in geen geval getolereerd wordt
  • De beheersing van de risico’s geïntegreerd is in de organisatie van het werk
  • Iedereen permanent de bekommernis heeft om zich niet te verwonden tijdens het werk

Iedereen die op onze sites werkzaam is, zowel interne medewerkers als onderaannemers, dient deze cultuur te aanvaarden en dient te waken over zijn gezondheid en veiligheid alsook die van de anderen.

Wij volgen een voluntaristische en proactieve benadering. Deze is gebaseerd op het leiderschap en de verantwoordelijkheid van elkeen, in overeenstemming met de lokale reglementering, het Gezondheids- & Veiligheidsbeleid en de Gezondheids- & Veiligheidsregels van de Groep.

Onze roadmap is gebaseerd op het Gezondheids- & Veiligheidsbeheersysteem van de Groep (HSMS).

Onze prioriteiten worden elk jaar geïdentificeerd en gestuurd via onze actieplannen voor de continue verbetering van de Gezondheid & Veiligheid (HSIP Nationaal en Afdelingen).

Onze prestaties worden opgevolgd, meegedeeld en geëvalueerd in het Safety Committee Nationaal en Afdelingen.

Niets heeft meer belang of is dringender dan tijd vrij te maken om het werk op een gezonde en veilige manier uit te voeren.
Dit is mijn engagement.

Morgan Malecotte
CEO Holcim België

Vergeet niet uw inductie op Safety Holcim te volgen en uw attest af te printen om toegang te krijgen tot de site.