Drainroc®

Beschrijving

Drainroc® is een sterk waterdoorlatend mager of schraal beton als fundering van wegen, fietspaden, voetpaden, zwaar belaste bedrijfsterreinen enz. 

Drainroc® wordt in hoofdzaak toegepast om te vermijden dat water ingesloten raakt tussen enerzijds een betonverharding of een bestrating en anderzijds de fundering. In een geïntegreerd ontwerp (vb. in combinatie met een waterdoorlatende bestrating) laat het drainerend schraal beton indringing naar de ondergrond toe.