Stortklaar Beton

 

Beschrijving

Granulaten voor stortklaar beton dienen te voldoen aan de norm NBN EN 12620 ‘Granulaten voor beton’ (2008). Aangezien dit een ‘geharmoniseerde’ Europese norm betreft zijn de granulaten verplicht drager van de CE-markering en is een ‘DoP’ (Declaration of Performance) met de basiseisen beschikbaar. Het betreft o.a. de korrelmaat, het gehalte aan fijne deeltjes, de korrelvorm, de dichtheid en de waterabsorptie.

Verder is het uiteraard van belang dat de granulaten zuiver zijn om het bindingsproces van het beton niet te verstoren, dat ze vorstbestendig zijn en dat hun alkali- en chloorgehalte gekend is. Deze kenmerken worden via het BENOR-merk gewaarborgd. 

Stortklaar beton kenmerkt zich vaak door zijn hogere vloei, kalksteengranulaten en het gebruik van een hoogovencement. De maximale korrelgrootte (D-max) is veelal gelijk aan 20. Binnen stortbeton zijn toepassing op werven & in wegenisbeton de twee grootste takken. Voor deze tweede tak is een verhoogde PSV-waarde vaak genoodzaakt, waar onze porfier- & zandsteengroeve perfect op kunnen inspelen. In de porfiergroeve is voor wegenisbeton de R*-kwaliteit aangewezen terwijl de CROR*-kwaliteit volstaat voor gewoon stortbeton.

Al onze groeves produceren heel wat granulaten geschikt voor gebruik in stortklaar beton. Van groeve tot groeve kunnen de geproduceerde korrelmaten & beschikbaarheden verschillend zijn. Speciaal voor de stortbetonsector bestaan er verschillende hersamenstellingen waardoor de fabrikant minder silo’s in gebruik moet nemen. 

*R komt van Reconcassé, ofwel herbroken. Deze granulaten zijn kubischer van vorm.
*CROR komt van CRiblage ORdinaire, ofwel enkelvoudig gezeefd. Deze granulaten zijn platter.


Product in de kijker

0/4 Gewassen: in onze kalksteengroeves (Leffe, Milieu & Soignies) is er een speciaal productieproces om een gewassen gebroken 0/4 kalksteenzand te produceren die uitermate geschikt is voor toepassing in beton. Het gehalte fijn is sterk gereduceerd ten opzichte van een klassiek droog gebroken & dus vulstofrijk zand, wat de waterbehoefte ten goede komt. De resterende fractie van 3 à 4% filler kent een stabiliserende functie in het mengsel & de hoekigheid alsook de sterkte van de kalksteenkorrel komt ook de weerstand van het beton ten goede. Ook uit economisch standpunt is integratie van dit BENOR gekeurde zand in de recepten interessant.