BENOR beton

Beschrijving

De BENOR-certificatie van stortklaar beton houdt een bevestiging in door externe partijen dat het beton overeenkomstig de “beton-norm” NBN EN 206-1 (2001) + NBN B15-001 (2004) wordt samengesteld, geproduceerd en geleverd. Voorwaarde is wel dat het beton “op prestatie” of “op specificatie” wordt besteld (dit in tegenstelling tot de meer traditionele bestelling “op samenstelling”)