CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA - bulk

Product beschrijving

 Het cement CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA is een hoogovencement dat als hoofdbestanddelen portlandklinker (K) en gegranuleerde hoogovenslak (S) bevat. Het gehalte hoogovenslak is begrepen tussen 66 % en 80 %. Dit cement is een cement met lage hydratatiewarmte zoals vastgelegd in EN 197-1. Het cement CEM III/B 42,5 N-LH/ SR LA is per definitie een cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (SR). Het cement CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA is een cement met begrensd alkali-gehalte (LA): het Na2O-equivalent is lager dan 1,30 %.

Beschikbaarheid

Fabriek te Antwerpen
Bulk