Maigroc®

Beschrijving

Maigroc® is een mager of schraal beton en is bijzonder geschikt als fundering van wegen, fietspaden, voetpaden, zwaar belaste bedrijfsterreinen enz. Het mengsel bevat 4 tot 6% cement (tov de massa zand en steenslag) waarmee na krachtige verdichting (vb. walsen) een bijzonder duurzame, draagkrachtige fundering wordt bekomen.