Infrastructure sportive

 

Beschrijving

Granulaten voor sportterreinen moeten heel vaak aan projectspecifieke lastenboeken voldoen. Gehalte fijn en drainerend/bufferend vermogen zijn vaak kritieke parameters maar ook draagvermogen is van belang. Kunstgrasvelden winnen steeds meer aan marktaandeel ten opzichte van natuurgrasvelden, in het bijzonder voor voetbal en hockey. Ook voor paardensportbodems worden granulaten toegepast & beschikken we over producten op maat.

Een synthetisch kunstgrasveld is veelal opgebouwd uit minstens twee lagen granulaten. Enerzijds een dikker pakket als onder/funderingslaag, anderzijds een fijnere laag als top/nivelleringslaag. Belangrijk is dat beide lagen voldoende drainerend zijn zodat neerslag vlot doorheen de structuur z’n weg kan vinden naar de afwateringsvoorzieningen of de bodem. Raadpleeg zeker onze commerciële productenfiche.

Bij de onderlaag is draagvermogen van belang, waardoor deze vaak opgebouwd wordt uit een grover continu kaliber zoals 0/20 of 0/32. Speciale samenstellingen op maat verzekeren het drainerend vermogen van deze producten & onderscheiden ze ten opzichte van een klassiek 0/X in wegenistoepassingen. Net omwille van de eisen voor drainerend vermogen wordt ook soms een 2/20 of 2/32 gevraagd. Ook dit is van site tot site beschikbaar. Gevoeligheid aan segregatie en moeilijker te verdichten zijn wel twee niet te vergeten aandachtspunten die kunnen leiden tot een onvoldoende groot draagvermogen.

De toplaag dient dan weer vooral om de oneffenheden in de onderlaag uit te vlakken. Hiervoor opteert men vaak voor een continu 0/6 of 0/8 mengsel. Ook een 2/6 kan gebruikt worden maar is moeilijker af te werken wegens gebrek aan samenhang. Belangrijk is in ieder geval dat de filterstabiliteit tussen beide lagen gerespecteerd wordt. Een combinatie van een 2/20 of 2/32 met een 0/X als afwerkingslaag is in dat opzicht niet ideaal.

Naast synthetische kunstgrasvelden zijn paardensportbodems een andere afzetmarkt in het domein sportterreinen. Afhankelijk van het type toepassing kan zowel drainerend kalksteenzand in een onderlaag of een groen/grijs porfierzand in de toplaag gebruikt worden. Deze zanden worden op maat geproduceerd! De hoekige korrelvorm is een absoluut voordeel.
 

Product in de kijker

0/32 Sport Soignies: een zeer continu opgebouwd kalksteenmengsel met uitstekende balans tussen grof en fijn, net voldoende voor de stabiliteit & het draagvermogen, zonder in te boeten aan drainerend vermogen. De toevoeging van water tot optimum proctor vochtgehalte zorgt voor een vlotte verwerkbaarheid op de werf. De cohesie vermijdt segregatie & faciliteert een verdichting tot een optimaal draagvermogen. Ook in Doornik, Trooz & Leffe zijn er gelijkaardige producten.
 

0/6 Sport Doornik: het mengen van een gewassen kalksteenzand met een 2/6 fractie resulteert in stabiel & drainerend mengsel voor een egale afwerking van het funderingspakket. Het mengsel wordt geproduceerd via mengcentrale waardoor het uitblinkt in homogeniteit.