Ultrafastroc®

Beschrijving

Ultrafastroc® of "snelverhardend beton" is een familie van betonmengsels voor cementbetonverhardingen die speciaal zijn samengesteld om een vervroegde ingebruikneming van wegen mogelijk te maken. 

Ultrafastroc® is bijzonder geschikt voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan drukke betonwegen en bedrijfsterreinen: door de speciaal op punt gestelde betonmengsels wordt de sterkte-ontwikkeling versneld en kan de weg of het terrein (in functie van de specificatie en de temperatuur) vb. na één week-end terug open gesteld worden voor verkeer.