Ongebonden mengsels

 

Beschrijving

Granulaten voor al dan niet gebonden mengsels dienen te voldoen aan de norm NBN EN 13242 ‘Granulaten voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen’ (2008). Onze sites zijn ertoe uitgerust om de aannemer heel wat mengwerk te besparen en zodoende leveren wij meestal rechtstreeks 0/X samenstellingen aan aannemers in plaats van de individuele granulaten om dat 0/X mengsel te maken.

De 0/X samenstellingen worden globaal gezien in drie verschillende domeinen toegepast: funderingen, onderfunderingen & aanvullingen. In vele gevallen dienen deze samenstellingen te voldoen aan eisen opgesteld door diverse lastenboeken. Navraag of een samenstelling voldoet of niet aan de recentste normen is steeds aangewezen. Naast eisen voor intrinsieke kenmerken zijn er ook eisen voor het totaal gehalte fijn en voor de grenzen waaraan de korrelverdeling moet voldoen.

Niet enkel het granulaat bepaalt of de toepassing geslaagd zal zijn of niet, ook de manier van verwerken kent een heel grote invloed op het eindresultaat. Ons technisch team staat paraat om de aannemers te begeleiden in een geschikte verwerkingswijze.

Al onze groeves hebben heel wat verschillende samenstellingen in hun gamma om aan alle vragen te kunnen voldoen. In onze groeves van Trooz & Leffe worden samenstellingen met loader voorbereid terwijl dit in de groeves van Milieu, Ermitage & Soignies op band is. De groeve te Soignies is de groeve uit uitstek voor zowel continu als discontinue mengsels binnen alle mogelijke graderingen. 

Product in de kijker

0/32 D uit Soignies: een discontinu mengsel kenmerkt zich door het feit dat er niet van alle korrelafmetingen stenen in het mengsel zitten. Zo is een 0/32 D opgebouwd uit een fractie vulstofrijk 0/2 zand aangevuld met een fractie 20/32. Dit mengsel combineert de goede verdichtbaarheid van een vulstofrijke samenstelling met de stevigheid & sterkte van een grove steen zoals de fractie 20/32.

Opmerking: een continu mengsel is altijd draagkrachtiger & meer drainerend maar in verschillende gevallen is een discontinu mengsel kwalitatief voldoende & prijs/kwaliteit de meest aangewezen oplossing!