Prefab Beton

 

Beschrijving

Granulaten voor stortklaar beton dienen te voldoen aan de norm NBN EN 12620 ‘Granulaten voor beton’ (2008). Aangezien dit een ‘geharmoniseerde’ Europese norm betreft zijn de granulaten verplicht drager van de CE-markering en is een ‘DoP’ (Declaration of Performance) met de basiseisen beschikbaar. Het betreft o.a. de korrelmaat, het gehalte aan fijne deeltjes, de korrelvorm, de dichtheid en de waterabsorptie.

Verder is het uiteraard van belang dat de granulaten zuiver zijn om het bindingsproces van het beton niet te verstoren, dat ze vorstbestendig zijn en dat hun alkali- en chloorgehalte gekend is. Deze kenmerken worden via het BENOR-merk gewaarborgd.

In de prefab wijkt de betonsamenstelling vaker af van het traditionele grove S4-beton. Dit kan gaan van aardvochtige mengsels tot zelfverdichtend beton, van beton met een kleinere maximale korrelgrootte (D-max) tot ultrahogesterkte beton. De verschillende betonsoorten vinden hun oorsprong eerder in een diepgaander mixdesign dan in speciale granulaten. Vaak worden dezelfde granulaten gebruikt als in een stortbeton maar dan gekoppeld aan een sneller Portlandcement. Voor hogere sterktes stapt men sneller over naar porfier, waarbij de R*-kwaliteit aangewezen is.

Al onze groeves produceren heel wat granulaten geschikt voor gebruik in de prefabindustrie. Van groeve tot groeve kunnen de geproduceerde korrelmaten & beschikbaarheden verschillend zijn. Om in te spelen op de vraag naar een kleinere D-max zijn er verschillende hersamenstellingen, zelfs enkele met de fractie 0/X, die de fabrikant toelaten met minder silo’s aan de slag te gaan. 

*R komt van Reconcassé, ofwel herbroken. Deze granulaten zijn kubischer van vorm.


Product in de kijker

2/8 Gewassen uit Leffe: dit is een zeer zuiver en continu granulaat dat enerzijds als tussenfractie dienst kan doen in combinatie met een 8/16 of 8/22, anderzijds kan het ook als grofste kaliber gebruikt worden voor bepaalde toepassingen met kleinere maximale korrelgrootte. Kalksteen uit Leffe is vrij licht van kleur & behoort tot de familie van de Viseaanse kalksteen.