Ons technisch team

Holcim wil voor zijn partners meer zijn dan louter een productleverancier.  Al meer dan 100 jaar spant de firma zich in om totaaloplossingen op maat aan te bieden.
In een marktomgeving die zowel op technologisch als op reglementair vlak concurrentiëler en complexer wordt, zoeken onze klanten en partners almaar vaker naar gepaste  antwoorden. De doelstelling om de meest relevante aanbieder te zijn binnen ons activiteitendomein werd geconcretiseerd door de oprichting van een Technical Support Center waarin experts van onze verschillende 'branches‘ zijn samengebracht.
 

Technical Support Center

De missie van het Technical Support Center? Een grotere meerwaarde creëren voor onze klanten en partners door de organisatie van een excellente technische ondersteuning, een intelligente product-portefeuille en een pragmatisch en performant innovatiebeleid.
 

Technical Support Lab

Om de ideale oplossing te leveren, dienen onze producten in de eerste plaats van de hoogste kwaliteit te zijn. Daarom zijn al onze productiesites (cement, bindmiddelen, granulaten, beton) uitgerust met laboratoria voor de kwaliteitscontrole.  De uitgevoerde proeven kaderen doorgaans in de controleschema’s opgelegd door de CE-markering en/of het BENOR-kwaliteitsmerk.

Daarnaast beschikt Holcim over een gereputeerd toepassingslaboratorium dat volledig gericht is op het formuleren van antwoorden en oplossingen voor de problemen en uitdagingen van onze klanten. Het Technical Support Lab (TSL) is gebaseerd in Obourg en omvat de volgende afdelingen:

  • Labo scheikunde en milieu
  • Labo grond, granulaten en wegentechniek
  • Labo mortel en grout
  • Labo beton

 Onze laboratoria beschikken over moderne apparatuur voor het uitvoeren van:

  • microscopische en mineralogische analyses op materialen,
  • duurzaamheidsproeven op mortel en beton o.a. carbonatatie, chloride-indringing, vorst-dooi-weerstand, ASR, sulfaataantasting …
  • proeven bij andere omgevingstemperaturen dan 20 °C (klimaatkasten)
  • draagvermogen en duurzaamheid van droge gebonden mengsels en behandelde gronden (simulatie straatsteenpersen en allerlei soorten walsmachines)
  • meting van hydratatiewarmte in cementgebonden mengsels (input voor thermische simulatieberekeningen)

Fundamenteel onderzoek of meer diepgaande praktijkgerichte ontwikkelingen worden verricht in de centrale laboratoria van de groep LafargeHolcim in Saint-Quentin-Fallavier (Lyon); in functie van het specifieke onderzoeksthema wordt met de laboratoria van de betrokken landen samengewerkt.
 

Normalisatie & Certificatie

Onze experten volgen de normalisatie en certificatie op de voet.  Zo worden onze producten reeds in een vroeg stadium in overeenstemming gebracht met de laatste nieuwe vereisten van de (Europese en Belgische) normen.  Zo zijn we actief in de normcommissies CEN/TC 51 (Cement and building limes), 104 (Concrete and related products), 154 (Aggregates), 227 (Road materials), 351 (Assessment of release of dangerous substances) en 396 (Earthworks).  

Verder participeren we actief in de verschillende werkgroepen die van belang zijn voor de certificatie van onze producten.  Onze teams verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van producten zorgen ervoor dat de verplichte en door de markt gevraagde vrijwillige kwaliteitsmerken kunnen aangeboden worden aan onze klanten.  Hiervoor werken we samen met Be-Cert, Copro, Probeton, SECO, SPW …

Tot slot onderhouden onze experten bevoorrechte contacten met diverse onderzoekgroepen die actief zijn in onze toepassingsdomeinen.  Zo worden tal van onderzoeksprojecten begeleid voor o.a. CRIC, OCW, WTCB, Labo Magnel, KULeuven, ULg, Hogeschool Antwerpen, CTP...
 

Technische Brochures

Om onze klanten beter wegwijs te maken voorzien we voor al onze producten een pertinente technische documentatie (technische fiches, DoP’s, certificaten en veiligheidsinformatiebladen).  Deze zijn allemaal online te vinden op deze website.  Daarnaast geven de Werfreferenties een overzicht van de verschillende mogelijke toepassingen van onze producten. 
 
Ook de websites van Febelcem, FedBeton, Fediex, FeBe, WTCB, OCW … zijn een échte bron van vakliteratuur met betrekking tot onze producten en hun toepassingen, waaraan onze ingenieurs intensief aan meewerken.