Het GO4ZERO-project van HOLCIM België is geselecteerd door de jury van het EU-Innovatiefonds: een belangrijke stap in de decarbonisatie van de cementsector!

Op 13 juli 2023 is HOLCIM op de hoogte gebracht van de selectie van haar GO4ZERO-project voor de derde projectoproep van het EU-Innovatiefonds. Met deze beslissing erkent de jury de maturiteit en relevantie van dit unieke industriële project, dat is gericht op de afvang en opslag van alle proces- en verbrandings-CO2 van de nieuwe klinkerproductielijn op de site van Obourg, en dat de eerste fase vormt van dit buitengewone project. De beslissing van de jury is verrassend, aangezien het inschrijvingspercentage bij de derde oproep van het Europese fonds twaalf keer hoger lag dan de enveloppe die door de Commissie ter beschikking was gesteld.

De beslissing van het EU-Innovatiefonds maakt de weg vrij voor het project waarvoor HOLCIM België in februari 2023 al een omgevingsvergunning kreeg. De uitvoering is vanzelfsprekend onderhevig aan de voltooiing van de finale financieringsprocedure.

De bijdrage van het EU-Innovatiefonds zal een aanzienlijk deel van de bijkomende decarbonisatiekosten dekken die tijdens de tweede fase van het project worden verwacht. In deze fase wordt een innovatief ‘oxy-combustion’-proces (met zuurstof in plaats van lucht als verbrandingsmiddel) geïmplementeerd, waardoor de CO2-concentratie van de afgassen wordt verbeterd. Hiervoor wordt beroep gedaan op de kennis en unieke expertise van Air Liquide op het gebied van CO2-afvanging. Air Liquide is van plan om, op basis van haar innovatieve en gepatenteerde CryocapTM Oxy-technologie, een unit op te zetten die tot 95% van de CO2, afkomstig van de productie-eenheid van Holcim in Obourg afvangt en zuivert. De afgevangen CO2 zal vervolgens worden verwerkt via de CO2-exporthub Antwerp@C1, waar het zal worden vervoerd, vloeibaar gemaakt en op CO2-schepen geladen voor verdere permanente en veilige opslag offshore.

Om de financiering van dit project, essentieel voor de klimaattransitie, rond te krijgen, heeft HOLCIM België ook een subsidie aangevraagd bij de Waalse regering in het kader van het Just Transition Fund. Deze subsidie moet het mogelijk maken om de eerste fase van het project, namelijk de bouw van een ultramoderne droogprocesoven ter vervanging van de twee huidige energie-intensieve “natte” ovens, uit te voeren.

Deze investerings- en decarbonisatiesteun maakt dat de HOLCIM-groep zijn investeringsbeslissing zou kunnen bevestigen en de werkzaamheden later dit jaar van start kunnen gaan.


1 Antwerp@C CO2 Export Hub is een vrij toegankelijke infrastructuur om CO2 te transporteren, vloeibaar te maken en op schepen te laden in de haven van Antwerpen-Brugge.

Perscontact

Vincent Michel
GO4ZERO Program Director, Holcim Belgium
vincent.michel@holcim.com
Gsm +32 478 30 04 30