Gebonden mengsels

 

Beschrijving

Twee van onze groeves zijn voorzien van een mengcentrale om ook ter plaatse hydraulisch gebonden mengsels voor onder meer funderingen en/of onderfunderingen te produceren. Een beknopt gamma van de meest courante gestabiliseerde toepassingen voorziet zowel de kleine als grote aannemer van wat de markt vraagt.

De groeve te Doornik in Carrière du Milieu is uitgerust met een installatie bestaande uit 6 voorraadbunkers voor granulaten en 2 silo’s voor bindmiddelen. Men produceert er gebonden mengsels volgens de eisen op de Franse markt. Dit is op basis van de relatie tussen de directe treksterkte enerzijds en de elasticiteitsmodulus anderzijds. Als bindmiddel gebruikt men geen cement, wel de hydraulische wegenbindmiddelen Doroport S en Doroport HF. Daardoor blinken de gebonden mengsels uit Doornik uit op vlak van verwerkbaarheidsduur (24 tot 48 uur).

Ook de porfiergroeve te Ermitage is uitgerust met een menginstallatie. Er zijn 5 voorraadbunkers voor granulaten en 1 silo voor bindmiddelen. Zo worden typisch Belgisch cementgebonden samenstellingen geproduceerd, al dan niet BENOR-gekeurd op basis van TRA21. Voor speciale toepassingen zoals ParcStab wordt de groeve te Ermitage voorzien van Doroport HF in plaats van cement.

Het gebruik van zelf geproduceerde bindmiddelen in combinatie met de rechtstreekse bevoorrading van onze centrales met eigen granulaten maken van Holcim een competitieve speler op de markt. Vergeet ook niet dat ook onze betoncentrales een uitgebreid gamma aan gestabiliseerde mengsels hebben.

Product in de kijker

0/10 ParcStab uit Ermitage: een mobiele breker produceert rechtstreeks in de groeve een 0/10 mengsel die van nature, volgens de ontgonnen zone in de groeve, rijker is aan ijzeroxiden. De combinatie van dit continue 0/10 mengsel, van zuurstof en van hydraulische wegenbindmiddelen leiden tot een gestabiliseerd mengsel dat uitermate goed verwerkbaar is en gezien z’n esthetische eigenschappen (beige tot lichtbruin) heel geschikt is als alternatief voor typische dolomietverhardingen voor paden. Ook de ongebonden 0/10 kan hiervoor gebruikt worden.