ONDERNEMINGSINTEGRITEIT & KLOKKENLUIDERSPOLICY

Integriteit staat centraal in onze manier van ondernemen. Teneinde de transparantie over ons gedrag en onze ondernemingsintegriteit te bevorderen, moedigen we een cultuur aan van openlijk spreken, waarin werknemers eventuele dubieuze gedragingen aan hun leidinggevenden kunnen melden. Het melden van een vermoedelijke inbreuk is de plicht van alle werknemers en wordt door het management aangemoedigd. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen die vereisen dat bepaalde aangelegenheden eerder moeten kunnen worden gemeld via een vertrouwelijk intern meldkanaal.

We willen ervoor zorgen dat alle medewerkers over de tools, middelen en informatie beschikken die ze nodig hebben om altijd de juiste beslissingen te nemen. Daarom lanceerde de Groep in 2014 de Holcim-integriteitslijn, een wereldwijd ethisch advies- en rapportagesysteem dat een aanvulling vormt op onze reeds bestaande adviezen en rapporten. 

Op basis van een nieuwe Klokkenluiderswetgeving in België, werd er met ingang van de maand december 2023 op Belgisch niveau een bijkomend intern meldkanaal ingevoerd, alsook een nieuwe richtlijn (de “Belgische Klokkenluiderspolicy”). Deze bepaalt o.m. welk type van inbreuken via dit lokaal meldkanaal kunnen worden gemeld : de lijst van die types van inbreuken is iets uitgebreider dan die opgenomen in de wereldwijde klokkenluiderspolicy van de Holcim-Groep. 

Om problemen te melden of vragen te stellen, heb je enerzijds toegang tot de Holcim Integrity Line (met een beveiligd telefoonnummer en een webgebaseerd ethisch advies- en meldsysteem, evenals ondersteuning van een onafhankelijke provider), anderzijds een speciaal e-mailadres en telefoonnummer in het kader van onze Belgische Klokkenluidersregeling

Het Integrity Line platform en de nationale Belgische procedure bieden je de mogelijkheid om anoniem te rapporteren, hoewel we je evenwel aanmoedigen om jezelf te identificeren. Je hoeft nooit bang te zijn voor represailles als je te goeder trouw een melding doet.

BELGISCHE KLOKKENLUIDERS
Holcim België 

E-mail : SpeakUpMgrHolcimBelgium@holcim.com 

Telefonisch : 067/87.62.71. 

Cantillana 

E-mail : SpeakUpMgrCantillana@cantillana.com 

Telefonisch : 067/87.62.72.

INTERNATIONALE INTEGRITY LINE

Toegang tot de 'Integrity Line':
Online https://integrityline.holcim.com/
Telefonisch : 0800 71365
Code : 77084