Ondernemingsintegriteit

Communicatie en transparantie vormen de kern van de integriteitscultuur van Holcim. We willen ervoor zorgen dat alle medewerkers over de tools, middelen en informatie beschikken die ze nodig hebben om altijd de juiste beslissingen te nemen. Daarom lanceerde de Groep in 2014 de Holcim-integriteitslijn, een wereldwijd ethisch advies- en rapportagesysteem dat een aanvulling vormt op onze reeds bestaande adviezen en rapporten.

Voor het melden van een bezorgdheid of het stellen van vragen is er de Holcim Integrity Line, een veilig telefonisch en webgebaseerd ethisch advies- en rapportagesysteem dat wordt ondersteund door een onafhankelijke provider.

De Integriteitslijn is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor het stellen van compliance gerelateerde vragen of het doen van een melding.

Als u zich bewust wordt van een situatie waarvan u weet of vermoedt dat deze in strijd is met de Holcim-gedragscode, wordt u sterk aangemoedigd om dit te melden via één van de onderstaande procedures:
- Breng het wangedrag onder de aandacht van uw lijnmanager of een lid van het lokale management, indien van toepassing.
- Informeer de Compliance Officer in België (benoit.proot@holcim.com) of een juridisch adviseur van de Holcim Group in België.
- Contacteer rechtstreeks de verantwoordelijke van de Group Compliance in Zürich, Hagenholzstrasse 85, CH-8050 Zürich, Zwitserland. E-mail: group-compliance@holcim.com.

Daarnaast kunt u, afhankelijk van de aard en locatie van het wangedrag, er melding van maken via het Integrity Line Platform, ons ethisch advies- en rapportagesysteem.
In België biedt het Integrity Line Platform u de mogelijkheid om anoniem te rapporteren, hoewel we u aanmoedigen om uzelf te identificeren. U hoeft niet bang te zijn voor represailles wanneer u te goeder trouw een melding doet. U kunt wangedrag melden of een compliance-gerelateerde vraag stellen via het webgebaseerde Integrity Line Platform  (los van de Holcim-website of intranet) of via het gratis telefoonnummer op deze pagina.

 

Integrity Line

Toegang tot de 'Integrity Line':
Online https://integrityline.holcim.com/
Telefonisch : 0800 71365
Code : 77084