ECOPact verkleint CO2-voetafdruk van brits energieproject met meer dan 40 %

Net buiten Londen wordt een geavanceerde afvalenergiecentrale opgetrokken waar stroom zal worden opgewekt uit afval. Dankzij het gebruik van ECOPact koolstofarm beton kon de CO2-voetafdruk alvast met 42 % verkleind worden.

42 % minder uitstoot, voor een totaal van 609 ton ingebedde CO2.

Het project kwam in aanmerking voor de Britse Construction News Award 2022 omwille van zijn vooruitstrevendheid in de koolstofreductie.

3.300 m3 ECOPact koolstofarm beton werd geleverd volgens strenge duurzaamheidsnormen opgelegd door de klant.

De uitdaging

Het wereldwijd actieve cleantechbedrijf Hitachi Zosen Inova begon in 2021 samen met gespecialiseerd aannemingsbedrijf Careys aan de bouw van de afvalenergiecentrale Slough Multifuel, met een kostenplaatje van ca. 450 miljoen euro. De bedrijven wilden niet alleen de lokale beschikbaarheid van groene stroom vergroten, maar ook de ingebedde CO2 in de energiecentrale zelf beperken.

ECOPact bleek een voor de hand liggende keuze om de ingebedde CO2 te beperken. Het beton moest bovendien geschikt zijn voor heel specifieke bouwtechnieken, met het oog op een structuur die bestand is tegen chemische aantasting en volkomen waterdicht is. Weet ECOPact alle prestatieverwachtingen van de aannemers in te lossen?

De oplossing

Holcims dochteronderneming London Concrete werkte nauw samen met de klant voor de levering van 3.300 m3 ECOPact. In enkele weken tijd ontwikkelden ze een samenstelling die aan de eisen van de klant voldeed op het vlak van koolstofreductie, droogtijd en druksterkte. Londen Concrete leverde het beton bovendien zeven dagen en nachten lang de klok rond om de ruwbouwfase tot een goed einde te brengen.

Het resultaat

Dankzij ECOPact kon bij de bouw van Slough Multifuel 609 ton CO2 uitgespaard worden, oftewel een reductie van de uitstoot met 42 % in vergelijking met het gebruik van een conventionele betonmix.

Slough Multifuel wordt in 2024 in gebruik genomen en moet een duurzamere afvalverwerkingsoplossing bieden voor Groot-Londen. De centrale zou namelijk jaarlijks 480.000 ton restafval verwerken en zo bijdragen tot het Britse overheidsbeleid dat het gebruik van stortplaatsen en de export van afval wil beperken. Door restafval in te zetten als hernieuwbare energiebron, zal Slough Multifuel de jaarlijkse uitstoot met meer dan 147.000 ton CO2 compenseren en tegelijk stroom opwekken voor meer dan 100.000 gezinnen. Daarnaast schept het bouwproject honderden jobs in de regio en zal de energiecentrale een 50-tal vaste jobs creëren eenmaal die in gebruik wordt genomen.

Slough Multifuel kwam in aanmerking voor de Construction News Awards 2022, de grootste en meest prestigieuze award in de Britse bouwsector, meer bepaald in de categorie ‘Carbon Reduction Champion’. De jury was vooral onder de indruk van de samenwerking met en de selectie van klanten, naast de focus op een verantwoorde toelevering.

"In een dergelijk project moet het storten heel gecontroleerd gebeuren. Elke fout heeft een domino-effect op de timing en het kostenplaatje van het hele project. Bovendien hebben tal van factoren een invloed op de sterkte van het beton, en dus waren tests en samenwerking van cruciaal belang."

JAMIE HAMILL| CONTRACTBEHEERDER BIJ CAREYS

"Twee weken lang werden tests uitgevoerd in onze vestiging in Heathrow. Tijdens het storten werd vervolgens elke lading de klok rond, zeven dagen op zeven getest om te waken over de optimale samenstelling van de betonmix en de duurzaamheidsvereisten van het bouwproject. Het stemt ons dan ook trots dat we erin slaagden de CO2-voetafdruk te verkleinen en de prestaties hoog te houden."

DANIEL KING| GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ LONDON CONCRETE

Groen bouwen op schaal mogelijk maken

Holcim streeft naar CO2-neutraliteit en plaatst klimaatactie centraal in zijn strategie. We nemen het voortouw in ecologische bouwoplossingen, om wereldwijd grootschalige en koolstofarme bouwprojecten mogelijk te maken.

We bouwen beter met minder en schroeven de CO2-emissies van bouwprojecten terug met koolstofarme oplossingen. Een van die oplossingen is ECOPact, goed voor het breedste gamma milieuvriendelijke betonmixen waarvan de CO2-voetafdruk 30 tot 100 % onder die van standaard beton (CEM I) ligt, zonder aan prestaties te moeten inboeten.

Bouwen aan vooruitgang, voor mens en planeet, is een centraal gegeven in al wat we doen.