Sponsoring

Holcim (België) n.v is een sociaal verantwoordelijk bedrijf en streeft ernaar in harmonie met te opereren met de omgeving waar we werkzaam zijn. Ter bevordering van de "Lokale Inburgering" willen we gemeenschappen en regio's waar het bedrijf werkzaam is, helpen.

 

In termen van sponsoring of partnerschap kiest Holcim projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid, milieu en cultuur met of via particuliere organisaties, non-profitorganisaties of rechtstreeks met overheidsinstanties.
 

1. Opvoeding
Voorkeur voor infrastructuur of uitrusting van scholen. Bewustmakingscampagne voor verkeersveiligheid.

2. Gezondheid
Training over hygiëne en het belang van sport en voeding. Training over ziekten en beschermende maatregelen.

3. Werkgelegenheid
Deelname aan arbeidsforums. Hulp bij opleiding voor jobs in de bouwsector of opleiding voor het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de regio's waar wij actief zijn.

4. Omgeving
Bijdrage aan bewustmakingscampagnes over recycling of ecologie. Deelname aan herbebossingsacties of gericht op verbetering van het milieu.

5. Infrastructuur en cultuur
Deelname aan de renovatie van het lokale culturele erfgoed.

Gevallen van overmacht:
Ondersteuning in geval van natuurrampen, pandemieën of andere; aan hulpacties via ngo's, verenigingen of een directe ondersteuning van overheidsinstanties.

Anderzijds, en in het algemeen, zal geen enkel puur ideologisch, politiek of religieus project worden geselecteerd.