Geocycle

Image
geocycle

Geocycle België levert al meer dan 30 jaar duurzame afvalbeheeroplossingen voor industriële klanten en is gespecialiseerd in de verwerking van verschillende soorten afval. Dit wordt ofwel voorbehandeld in onze Seneffe- en Obourg-installaties of rechtstreeks verwerkt in de cementfabriek te Obourg.

Dit is een voorbeeld van de circulaire economie op zijn best: het energie- en mineraalgehalte van niet-recycleerbare afvalstoffen in gesloten circuit worden gerecycleerd en teruggewonnen in de klinkerovens. Door middel van co-processing zetten we ons in voor een 100% gebruik van het afval, zonder residuen achter te laten.

 

Verwerkbare afvalstromen

Fluff/SRF
Kunststoffen en brandbare fracties van niet-recyclebaar bedrijfsafval in versnipperde en voornamelijk 2D-vorm.

Image
fluff-200.jpg

Pasteus afval
Verfslib, bodemslib en ander bulk- of verpakt afval.

Image
pasty-waste-200.jpg

Biomass
Gedroogd rioolslib, diermeel, houtstof, geïmpregneerd zaagsel, verontreinigde plantenzaden en ander plantaardig afval.

Image
biomasse-200.jpg

Mineraal afval
Verontreinigde grond, bouw- en sloopafval, afval met Al, Fe, Si, koolzuurhoudende calciumbronnen. (slakken, as, …)

Image
slag-mineral-waste-200.jpg

Vloeistoffen
Oplosmiddelen, oplosmiddelen op waterbasis, afgewerkte olie, afvalemulsies, vervuild water.

Image
huiles-gouttes-pour-les-liquides-200.jpg

Kom alles te weten over Geocycle op www.geocycle.be