Life in quarries

 

Een steengroeve uitbaten creëert ook habitats die zeldzaam geworden zijn voor onze fauna. Om de biodiversiteit te ondersteunen, besloot Holcim mee te werken aan het project Life in Quarries. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Unie, de Waalse sector, de steengroevesector en partners.
 
In 2016 stelde een team onderzoekers met uiteenlopende specialisaties een inventaris op in de steengroeve van Milieu en van Trooz. Op basis van deze resultaten en van de mogelijkheden op de sites, werd er, in samenspraak met Holcim, de wetenschappelijke coördinatoren en de uitbaters, een actieplan opgesteld. Sommige acties werden geweerd om veiligheidsredenen of indien de kosten te hoog leken ten opzichte van het resultaat of de capaciteit van de site. De doelstellingen van de acties kunnen zowel tijdelijk (1 tot 5 jaar) als permanent (> 30 jaar) zijn.
 
De eerste acties op het terrein zullen deze zomer van start gaan. Zo wordt er door ontbossing open ruimte gecreëerd rond bepaalde vijvers en krijgt kalkgrasland en grasland op zure bodem meer licht. Verder zullen er nieuwe vijvers en permanente watervlakken gevormd worden en wordt de habitat van de wilde bijen hersteld door de wanden een opfrisbeurt te geven en bloemen te zaaien op het grasland errond.
 
De groeve van Leffe stapte inmiddels mee in het project. Dit jaar wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de biodiversiteit van de site en wordt nagedacht over mogelijke acties.
 
Meer dan 40 vogelsoorten en heel wat soorten libellen en waterjuffers, waaronder enkele opvallende exemplaren, werden geobserveerd tijdens de inventaris in de groeve van Milieu en die van Trooz