LafargeHolcim ondertekent de Netto Zero Belofte met Science-Based Targets

 
 • Wij zijn de eerste wereldwijde onderneming voor bouwmaterialen die de “Bedrijfsambitie voor 1,5 °C” belofte ondertekent met tussentijdse targets die zijn goedgekeurd door het Science-Based Targets initiative (SBTi), in lijn met het netto nul traject.

 • De 2030 targets versnellen de vermindering van CO2-intensiteit naar meer dan 20 %1.

 • Partnerschap ondertekend met SBTi ter ondersteuning van de ontwikkeling van het 1,5 °C cement stappenplan
   

LafargeHolcim treedt toe tot het Science Based Targets initiative (SBTi) “Bedrijfsambitie voor 1,5 °C”. Zodoende wordt dit de eerste wereldwijde onderneming voor bouwmaterialen die de belofte ondertekent met tussentijdse targets voor 2030, gevalideerd door SBTi2 . Dit engagement bouwt voort op het LafargeHolcim leiderschap in groen bouwen met hypermoderne oplossingen zoals ECOPact, haar groen beton, en Susteno, haar toonaangevend circulair cement.

In haar 2030 doelstellingen streeft LafargeHolcim ernaar om haar target voor CO2-intensiteit in cement nog verder te verlagen naar 475 kg netto CO2 per ton cementgebonden materiaal (netto CO2/t.cem.). Europa is op weg om de eerste regio te worden die deze netto zero ambitie bereikt, door voort te bouwen op haar vorig jaar gelanceerd stappenplan met een investering van 160 miljoen CHF.

LafargeHolcim gaat nog een stap verder, door met SBTi een partnerschap aan te gaan om een stappenplan te ontwikkelen dat de klimaatdoelstellingen voor een 1,5 °C toekomst in de cementsector op een lijn moet brengen. Zodoende verlegt ze de grenzen van groen bouwen.

Jan Jenisch, CEO: “Ik geloof in het bouwen aan een wereld die werkt voor mensen en de planeet. Dat is de reden waarom we vandaag de manier van bouwen aan het heruitvinden zijn, om het bouwen groener te maken met koolstofarme en circulaire oplossingen. Ik ben heel enthousiast dat we met SBTi kunnen samenwerken, en dat we zodoende een strikte, wetenschappelijk gefundeerde aanpak kunnen hanteren voor het vormen van onze netto zero roadmap en voor het versnellen van onze inspanningen om onze CO2-footprint te verkleinen. Ik zal niet stoppen met het verleggen van de grenzen om het voortouw te nemen in groen bouwen.”

Magali Anderson, Chief Sustainability Officer: “Als de grootste cementproducent van de wereld hebben wij een sleutelrol te spelen in de aanpak van de huidige klimaatcrisis. Terwijl we op weg zijn om een netto zero onderneming te worden, maken we niet alleen deel uit van de oplossing, maar zetten we ons ook in om onze klanten te steunen in hun streven naar CO2-vermindering. Geen enkel bedrijf kan de huidige klimaatuitdaging alleen aanpakken, daarom bundelen we onze krachten als partners om impact te hebben.”

Alberto Carrillo, Directeur, Science Based Targets bij CDP, een van de Science Based Targets initiative partners: “Bij SBTi zijn we zeer verheugd dat LafargeHolcim is toegetreden tot de groep van meer dan 290 marktleiders die zich engageren voor een 1,5 °C toekomst. Als de grootste speler in een van de meest koolstof-intensieve sectoren, toont het leiderschap van LafargeHolcim aan dat een netto zero economie binnen bereik is.”

SBTi heeft zijn goedkeuring gegeven voor de verbintenis van LafargeHolcim om scope 1 en scope 2 GHG-emissies te verminderen met 21 %2 per ton cementgebonden materiaal tegen 2030, vanaf basisjaar 2018. Met dit target verbindt LafargeHolcim zich ertoe om scope 1 GHG-emissies te verminderen met 17,5 % per ton cementgebonden materiaal en scope 2 GHG-emissies te verminderen met 65 % per ton cementgebonden materiaal binnen hetzelfde tijdsbestek.

 • Het gebruik versnellen van koolstofarme en koolstof-neutrale producten zoals ECOPact en Susteno
 • 100 m ton afval en bijproducten recyclen voor energie en grondstoffen
 • Op grotere schaal gecalcineerde klei gebruiken en nieuwe cementsoorten met nieuwe bindmiddelen ontwikkelen
 • De hoeveelheid uit afval gewonnen brandstoffen verdubbelen3 in de productie, om 37 % te bereiken
 • 475 kg netto CO2 bereiken per ton cementgebonden materiaal (netto CO2/t.cem)
 • Haar eerste operationele netto zero CO2 cement productiefaciliteit4 hebben


Bovenop deze belofte om scope 1 en 2 emissies te verminderen, zal LafargeHolcim haar acties in haar waardeketen uitbreiden om ook scope 3 emissies aan te pakken. Met deze holistische aanpak zal LafargeHolcim haar aan transport en brandstof gekoppelde emissies verminderen met 20 %.

Onderweg op haar netto zero reis zal LafargeHolcim het circulair bouwen versnellen door in haar producten en processen meer gebruik te maken van gerecycleerde materialen en tegelijkertijd materialen aan het einde van hun levenscyclus te recupereren. Alleen al in 2019 heeft LafargeHolcim 48 miljoen ton afval gerecycleerd en werd de onderneming een wereldleider in de aanpak van afvaloplossingen, die mee bijdraagt aan schonere steden en ondertussen mee streeft naar het behoud van de beperkte grondstoffen van de aarde.

De onderneming zal het komende decennium gebruiken om geavanceerde technologieën te ontwikkelen en in te zetten, en zodoende de volgende stap van haar netto zero reis voor te bereiden. Dit omvat de pilotage van meer dan twintig Carbon Capture Usage and Storage (CCUS) projecten in Europa en Noord-Amerika.

Meer informatie over de klimaatbelofte van LafargeHolcim kunt u vinden in de gedetailleerde klimaatsectie op www.lafargeholcim.com. Voor meer informatie over circulaire economie en andere aspecten van de duurzame strategie ervan, kunt u terecht op www.lafargeholcim.com/climate-energy.

Over LafargeHolcim
Als wereldleider in bouwoplossingen is LafargeHolcim aan het heruitvinden hoe de wereld bouwt, om dit groener, slimmer en gezonder te maken voor iedereen. LafargeHolcim, dat op weg is om een netto zero onderneming te worden, biedt globale oplossingen zoals ECOPact, dat koolstofneutraal bouwen mogelijk maakt. Met haar circulair businessmodel is de onderneming een wereldleider in de recyclage van afval als bron van energie en grondstoffen, aan de hand van producten zoals Susteno, haar toonaangevend circulair cement. Innovatie en digitalisering vormen de kern van de bedrijfsstrategie, waarbij in meer dan de helft van haar R&D-projecten wordt gestreefd naar groenere oplossingen. De 70.000 werknemers van LafargeHolcim zetten zich in om de levenskwaliteit te verbeteren in meer dan 70 markten, en dit via haar vier bedrijfssegmenten: Cement, Ready-Mix Concrete, Aggregates en Solutions & Products.

Voor meer informatie: www.lafargeholcim.com

 

1 Scope 1 en 2
2  Om de opwarming tot ver beneden de 2 °C te houden; de doelgrens omvat biogene emissies en verwijderingen uit bio-energie grondstoffen
3 In vergelijking met de 2018 basislijn
Voortbouwend op belangrijke pilootprojecten zoals Westküste 100 in Duitsland en Svante in de VS

Media relations contacts

media@lafargeholcim.com
Zug: ​+41 (0) 58 858 87 10

Investor relations contacts

investor.relations@lafargeholcim.com
Zug: +41 (0) 58 858 87 87

 
net zero logo blue tilted right