​​invoering van een tabel van housekeeping taken op een betoncentrale

Doel: Een geordende werkomgeving draagt bij tot efficiënter werken, een aangenamere werkomgeving en een gezonder werkklimaat.

 

De tabel omvat de inventaris van de te onderhouden zones, voorzieningen en toestellen op de centrale plus de namen van de personen die daartoe zijn aangeduid. Deze tabel werd in papieren versie overhandigd aan elke persoon en ad valvas aangekondigd in de centrale.

bp 15 schema taches par personne centrale bxl