Implementatie van het initiatief «Sustainable Procurement»

 

De Holcim Groep lanceerde een paar maanden geleden het initiatief "Duurzaam Procurement". Dit project heeft tot doel onze prestaties in duurzame ontwikkeling te versterken, door het verminderen van risico’s met externe leveranciers die niet of gedeeltelijk voldoen aan de Holcim normen, zoals deze omschreven zijn in onze ‘Gedragscode voor Leveranciers’.

Dit objectief, coherent met het “Nul Ongevallen” beleid bepleit door onze Groep, wordt uitgevoerd via een online pre-kwalificatie platform van leveranciers. Het platform wordt aangeboden en beheerd door een externe dienstverlener, nl. het bedrijf "PICS"*.

Deze online site, geïmplementeerd in de hele Groep Holcim, zal consequent alle derden waar wij mee samenwerken evalueren. Het platform integreert vragenlijsten die verwijzen naar onze richtlijnen en eisen aan externe leveranciers op het gebied van gezondheid en veiligheid, milieu, sociaal recht, mensenrechten en anti-corruptie regels.

Men voorziet dat alle bedrijven binnen onze Groep toetreden tot het PICS-platform voor het einde van het eerste trimester 2016.

Vijf bedrijven (piloot-bedrijven) zijn momenteel actief bezig met deze implementatie. Holcim België Nederland maakt er deel van uit.

Een interne werkgroep, onder leiding van Christian Jeanjaquet en een piloot Comité, werken sinds enkele maanden samen aan de voorbereiding om dit initiatief in België en Nederland onder de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen.

Zodoende werd er beslist om onze leveranciers per fase in het PICS platform te integreren.
Dit proces wordt eind april 2015 opgestart.
De integratie van bijkomende leveranciers zal gedurende het hele jaar 2015 worden verdergezet.

Het invoeren van een efficiënt beleidsmodel met integratie van kwalificatie van onze leveranciers, is een sleutelbijdrage tot onze vereisten inzake veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Wij rekenen op iedere leverancier zodat dit initiatief uitgroeit tot een succes.