Holcim Beton, Antwerpen: een nieuwe betoncentrale, nieuwe producten, een toonbeeld van milieubewustheid

Met de bouw van een nieuwe betoncentrale in Merksem volbrengt Holcim zijn wens om zijn productiecapaciteit en zijn aanbod van producten en diensten uit te breiden. Ook door het aangaan van een partnerschap met het Antwerpse bedrijf GRA, getuigt Holcim van zijn ambitie om marktleider te worden in duurzame oplossingen door beton te produceren uit gerecycleerde materialen.

Contact

Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ? N’hésitez pas à contacter

Holcim (Belgique) S.A.

Laurent Leclercq
Regional Manager | RMX
+ 32 478 820 836
laurent.leclercq@lafargeholcim.com

Jan Theuwis
Technical Sales Representative | RMX Merksem
+ 32 470 95 28 38
jan.theuwis@lafargeholcim.com

 

Met een productiecapaciteit van meer dan 250 m³ per uur zal deze nieuwe productie-eenheid Holcim in staat stellen zijn klanten productiesnelheden aan te bieden die voldoen aan de noden van alle soorten bouwterreinen. Daarmee levert Holcim een aanzienlijke bijdrage aan de Antwerpse regio en dan vooral wat betreft de ambitieuze lokale ontwikkelingsprojecten.
Bovendien zal het productaanbod worden uitgebreid met beton en gestabiliseerd zand op basis van gerecycleerde granulaten, voornamelijk bestemd voor afzet in de centrales. Ook zal het voortaan mogelijk zijn gedeactiveerd (Granuroc), koolstofneutraal (Ecopact) en drainerend (Hydromedia) beton plaatselijk te produceren.
 

Duurzame ontwikkeling in het vizier

Met het behalen van het CSC GOLD-label voor zijn acht betoncentrales, zijn cementfabriek en zijn steengroeven in Leffe en Milieu, engageert Holcim zich als milieubewuste producent tot een proces van voortdurende verbetering op alle managementniveaus, zowel ecologisch als economisch.

De uitbreiding van de centrale in Merksem past ook in het proactieve beleid van Holcim om te investeren in onderzoek naar oplossingen voor duurzame ontwikkeling.

Denk in dat opzicht maar aan het ‘Antwerps Klimaatplan 2030’. De noden in onze steden evolueren. Wij passen ons aan en bieden oplossingen om aan die behoeften te voldoen.

Concreet zal de nieuwe eenheid de milieu-impact verder reduceren met de productie van Holcim’s ECOPact ZERO+-beton. Een aanbod dat is aangepast aan de talrijke projecten waarvoor producten met een lage koolstofvoetafdruk nodig zijn en waarbij de circulaire economie wordt geprivilegieerd door het gebruik van gerecycleerde granulaten als grondstof. 
 

Een bredere waaier aan producten

Naast het ECOPact-assortiment zullen de twee centrales in Merksem ook andere nieuwe producten aanbieden:

  • Granuroc: beton dat is bestemd om aan de oppervlakte te worden ‘gedeactiveerd’ (gewassen onder hoge druk) voor het creëren van decoratieve oppervlakken. Dit gekleurde beton zorgt voor structuren met een verhoogde zichtbaarheid en is daarom bijzonder geschikt voor verkeersdrempels, voetgangersoversteekplaatsen, fietspaden, parkeerterreinen enz.
  • Hydromedia: Een beton dat een voortreffelijke esthetiek combineert met uitzonderlijke doorlaatbaarheidskenmerken om te voldoen aan de steeds strengere eisen voor infiltratie en bufferopslag van regenwater. 
     

Twee milieubewuste partijen met een gezamenlijke benadering

Holcim en GRA (Grond Recyclage Antwerpen) hebben besloten hun respectievelijke krachten en specificiteiten te bundelen door een partnerschap aan te gaan. Deze twee spelers bieden aannemers een gezamenlijke oplossing voor alle gewenste betonsoorten op basis van natuurlijke of gerecycleerde grondstoffen. 

 

Het bedrijf GRA

GR-Antwerpen (GRA) is een specialist op gebied van recyclage. Zo heeft GRA enerzijds een erkende TOP en CGR en anderzijds een gecertificeerde breekwerf.

De erkende TOP/CGR is gespecialiseerd in het reinigen van gronden en afvalstoffen. Alle verschillende reinigingstechnieken zoals biologische reiniging, fysico-chemische of thermische reiniging kunnen aangeboden worden. Naast verontreinigde bodems kan men bij GR-Antwerpen (GRA) ook diverse afvalstromen accepteren zoals riool- & kolkenzand, baggerzand, veegvuil, puin…

De gecertificeerde breekwerf is gespecialiseerd in het verwerken van beton-, meng- en asfaltpuin tot gerecycleerde granulaten. Alle geproduceerde granulaten zijn steeds voorzien van een COPRO, CE en/of BENOR keuring.

Bovendien zullen aannemers die producten bij GRA komen afleveren op eenvoudig verzoek een afhaalbon kunnen krijgen om zich bij Holcim aan te melden zodat zij hun transport en de bevoorrading van hun werf kunnen optimaliseren.