Holcim België stapt in het Fluxys-project met open toegang om CO2 af te voeren, een essentiële bouwsteen om zijn doelstellingen voor koolstofneutraliteit te bereiken

Holcim België stapt in het Fluxys-project met open toegang om CO2 af te voeren, een essentiële bouwsteen om zijn doelstellingen voor koolstofneutraliteit te bereiken

De Holcim Groep maakt vastberaden werk van het verminderen van haar CO2-impact, wat kadert in de ambities van de regio’s waar de Groep aanwezig is. In België is de ecologische en klimatologische ambitie koolstofneutraliteit te bereiken tegen het einde van het decennium dankzij het programma GO4ZERO. Een van de pijlers om deze doelstelling te bereiken, steunt op het hergebruik en de permanente opslag van CO2.

Holcim België en zijn programma GO4ZERO: de nieuwe klinkeroven van de cementfabriek van Obourg ten dienste van zijn exploitatie- en milieuambities

De eerste fase van GO4ZERO is de bouw van een volledige klinkerproductielijn volgens het “droge” proces op Holcims historische site van Obourg ter vervanging van de twee huidige ovens volgens het “natte” proces. Die nieuwe lijn met een capaciteit van 6.000 ton per dag, de grootste van Europa, heeft een uniek verbrandingsproces waarin lucht op termijn wordt vervangen door zuurstof om het CO2 in de uitlaatgassen te concentreren. Dit is de eerste stap van het CO2-zuiveringsproces dat nodig is voor het vervoer en de verdere behandeling. Het gaat om een immense technologische en menselijke uitdaging. Wanneer de nieuwe klinkeroven tegen begin 2026 is voltooid, kunnen operationele, economische, energetische en ecologische prestaties zonder weerga worden verkregen dankzij een unieke combinatie van innovaties en de beste beschikbare technologieën. De investering bedraagt meer dan € 400 miljoen en vergt meer dan 36 maanden werk om de installatie operationeel te hebben. Subsidies zouden de ingebruikname kunnen versnellen.

Grote innovatie om CO2 te kunnen afvangen bij Holcim België met de ambitie het op te slaan en te hergebruiken

Zodra de nieuwe oven volledig operationeel is, zal de behandeling van CO2 alle aandacht krijgen, of het nu gaat om afvang, zuivering, vervoer, (her)gebruik of permanente opslag.
Terwijl de CO2-keten beetje bij beetje zijn vleugels uitstrekt dankzij bijvoorbeeld oplossingen voor opslag, maar ook installaties om vloeibaar te maken en voor overslag in havens, ontwikkelt Holcim zijn oxy-verbrandingsoplossing dankzij het bestaande net voor zuurstofproductie en -vervoer. Holcim overweegt de bouw van een cryogene koolstofbehandelingseenheid op zijn site van Obourg tegen begin 2028, maar ook de afvoer van gezuiverd CO2 via het Fluxys-net voor opslag onder de Noordzee of hergebruik als nieuwe grondstof in de chemie- en energiesectoren. Zo effent Holcim België het pad voor de creatie van nieuwe ecosystemen (een “Green Valley”) rond de chemie van CO2 en de circulaire economie (kalkverbruik verlagen, alternatieve brandstoffen en grondstoffen terugwinnen en bouwmaterialen recycleren).

Een CO2-vervoersnet om de industrie te helpen decarboniseren

“De interesse van Holcim voor ons CO2-netproject in de industriële cluster van Bergen bevestigt alleen maar de inspanningen van bedrijven om oplossingen te vinden om hun activiteiten te decarboniseren.
We zijn er om aan die behoefte te beantwoorden. Daarom bieden we hen een CO2-net met open toegang aan waarmee ze hun afgevangen CO2 kunnen vervoeren naar opslagplaatsen of sites voor hergebruik. Zo’n net draagt bij tot het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen en tot het bestendigen van de economie op lange termijn,” licht Pascal De Buck, CEO van Fluxys, toe.
“Het is extreem moeilijk de cementindustrie te decarboniseren vanwege het CO2 dat onvermijdelijk wordt uitgestoten tijdens het productieproces. Een CCUS-oplossing (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CO2-afvang, -hergebruik en -opslag) is noodzakelijk zodat Obourg de eerste koolstofneutrale cementfabriek van Noordwest-Europa kan worden. We zijn erg blij met Fluxys te werken voor het CO2-vervoer en zo de overwogen CCUS-oplossingen voor GO4ZERO sneller uit te rollen. Samen met de pioniers willen we de nieuwe normen bepalen voor de toekomstige klinkerproductiefabrieken,” zegt Bart Daneels.

Image
map_co2_legend_bottom_nl.jpg
Perscontacten

Vincent MICHEL
Program Director GO4ZERO
vincent.michel@holcim.com
0478 30 04 30