Een nieuwe klinkeroven (cementfabriek) in het kader van de nieuwe ambitieuze exploitatie- en milieudoelstellingen

Holcim België heeft vandaag, 15 september, zijn project GO4ZERO bekend gemaakt via de voorafgaande informatievergadering (VIV), de eerste fase van de procedure voor de vergunningsaanvraag. Daarbij worden alle betrokken en geïnteresseerde partijen geïnformeerd over de intentie van Holcim België om op zijn site van Obourg, gelegen in de gemeente Mons, nieuwe installaties te bouwen voor de productie van cementklinker.

 
go4zero logo color whitebg
 

GO4ZERO heeft niet alleen de ambitie om de bestaande capaciteiten duurzamer te maken, maar ook om een concrete oplossing te bieden in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Holcim België wenst te investeren in nieuwe infrastructuur. Door gebruik te maken van de best beschikbare technologieën kunnen operationele, economische en duurzame prestaties worden verkregen.

Vandaag wordt in de 2 ovens in Obourg krijt verwerkt volgens het zogenaamde “natte proces”. De bestaande groeve nadert stilaan het einde van zijn levensduur. De geplande nieuwe oven zal een capaciteit hebben van 6.000 ton per dag, ongeveer gelijk aan de capaciteit van de huidige 2 ovens samen.

Deze nieuwe oven zal kalksteen gebruiken, rijk aan calciumcarbonaat maar minder vochtig dan krijt, met een zogenaamd “droog” proces. Met deze verandering van grondstof en technologie zullen de specifieke CO2 emissies met bijna 30% kunnen worden verminderd.

De kalksteen zal per spoorweg worden aangevoerd vanuit ontginningsplaatsen in het Doornikse. Holcim en Infrabel werken samen voor de noodzakelijke werken aan de spoorverbindingen, maar ook aan de aansluiting tussen het openbare net en de privé stations die ingericht moeten worden.

De oven is een belangrijke innovatie en werd ontworpen om op middellange termijn zuurstof te kunnen gebruiken als brandstof in de plaats van lucht. Daardoor kan de CO2 inhoud in de proces- en brandstofgassen aanzienlijk geconcentreerd worden en daarna gezuiverd, vloeibaar gemaakt en behandeld worden. Zo kan in de toekomst een CO2 neutraal proces worden bekomen.

De Holcim Groep heeft zich overduidelijk en vastberaden geëngageerd om zijn koolstofimpact te verminderen wat kadert in de ambities van de regio’s waar de Groep aanwezig is. In België is de ambitie om zo snel als mogelijk naar een CO2 nuluitstoot te gaan in functie van de economische context en de mechanismen, toegepast door de Europese Commissie, via oplossingen voor de valorisatie en isolering van CO2 .

De op dit ogenblik gestarte vergunningsprocedure dekt enkel de eerste fase van onze “zero carbon” ambitie. De nieuwe state-of-the-art installaties zullen de ecologische voetafdruk drastisch verlagen én zullen in de toekomst in staat zijn om 100% van de CO2 emissies af te vangen.

De investering tijdens deze eerste fase bedraagt enkele honderden miljoenen euro en de ingebruikname van de nieuwe installaties is voorzien voor half 2025. We verwachten de vergunningsprocedure af te ronden tegen half 2022. Dit project zal een belangrijke dynamische en economische impuls zijn voor de regio tijdens de hele constructiefase en toelaten een toekomstig duurzame Hub te creëren voor de verwerking en valorisatie van CO2. De steun van de overheid in dit soort van projecten is cruciaal. Het project wordt later dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de Groep Holcim.