ECOPact ZERO en ECOPact ZERO+: Wanneer beton bijdraagt aan duurzaam bouwen

Dankzij zijn vele kwaliteiten blijft beton bij uitstek het meest efficiënte en gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Concreet betekent dit dat er noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar koolstofneutraliteit om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen. Holcim ging deze uitdaging aan en introduceert twee producten: ECOPact ZERO en ECOPact ZERO+.

 

Comfort en creativiteit

 

Als het hoofddoel van de architect eruit bestaat om woningen, werkplekken, culturele centra en ontmoetingsplaatsen aan te bieden die optimaal comfort bieden aan de gebruikers, dan is beton voor hem een bondgenoot die alle troeven verenigt. Dit materiaal geeft hem de vrijheid om zijn creativiteit volledig tot uitdrukking te brengen en voldoet bovendien aan de hoogste vereisten op het gebied van stevigheid, duurzaamheid van componenten en structuren, thermische inertie en akoestische weerstand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beton wereldwijd nog steeds een toonaangevende plaats inneemt onder de bouwmaterialen.

Koolstofneutraliteit

Deze dominante positie impliceert voor de betonindustrie een nog grotere verantwoordelijkheid voor een duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen. Zij moet actief deelnemen aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van de bouwsector door het gebruik van koolstofarme producten voor te stellen en te bevorderen. Holcim echter, 's werelds grootste cementproducent, doet het zelfs nog beter met zijn ECOPact-concept, dat is onderverdeeld in twee CO2-neutrale producten: ECOPact ZERO en ECOPact ZERO+, vandaag gelanceerd in de regio Brussel.
 

ECOPact ZERO 

Beton dat bestaat uit cement en granulaten met een geringe ecologische impact

ECOPact ZERO+ 

Beton dat bestaat uit cement met een geringe ecologische impact en minimaal 20% gerecycleerde granulaten

 

Het Ecopact-concept

Om de CO2-balans van beton zoveel mogelijk te reduceren, heeft Holcim het ECOPact-concept ontwikkeld. Dit is gebaseerd op 5 strenge vereisten:

  • het gebruik van grondstoffen met een geringe ecologische impact;

  • geproduceerd in betoncentrales met het CO2-neutrale keurmerk van CO2logic en/of het CSC-label (Concrete Sustainability Council, Duurzaamheidsraad) van SGS;

  • vervoer van het beton met Euro6-voertuigen;

  • een analyse van het koolstofgehalte, die aan het einde van elk project door een externe organisatie wordt uitgevoerd en gevalideerd;

  • compensatie van het aandeel van de onsamendrukbare CO2-uitstoot door te investeren in gecertificeerde duurzame ontwikkelingsprojecten in samenwerking met CO2logic;

  • investeren in lokale duurzame ontwikkelingsprojecten.
     

Een zeer concreet compensatiemechanisme

In haar streven om volledig CO2-neutrale producten aan te bieden, heeft Holcim besloten om de CO2-uitstoot, die het bedrijf tot nu toe niet naar tevredenheid heeft kunnen verminderen, te compenseren. Daartoe verleent zij financiële steun aan verschillende cookstoves-projecten met name in Azië en Afrika, die zullen bijdragen tot een doeltreffende bestrijding van de ontbossing in de betrokken gebieden.
Holcim wenst zich ook op lokaal niveau te engageren door een partnerschap aan te gaan met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij voor haar 'Arboretums'-onderzoeksproject, dat zich richt op de voorbereiding en bijstelling van de Belgische bossen aan de klimaatverandering.

 

Meer informatie

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie over het beleid dat Holcim België heeft geïmplementeerd om de CO2-voetafdruk van beton te helpen reduceren:

 

Laurent Leclercq
Sales Manager

Gsm: +32 478 82 08 36
laurent.leclercq@lafargeholcim.com
 

David Hunin
Sustainability Officer

Gsm: +32 478 55 17 33
david.hunin@lafargeholcim.com
 

Over Holcim België

Holcim België, lid van de groep LafargeHolcim, stelt meer dan 600 mensen tewerk in 19 vestigingen.
Holcim België biedt een volledige reeks oplossingen voor de bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen, kunstwerken en wegenwerken: een volledig assortiment gestandaardiseerde cementen in bulk en in zakken; speciale bindmiddelen voor bodemsanering en -injectie, alsook voor het inert maken van afval; een volledig assortiment kant-en-klaar beton en gestandaardiseerde mortel, BENOR-beton, esthetisch beton, straatbeton, enz. alsook kalksteen-, zandsteen- en porfiergranulaten voor allerlei toepassingen.

 

Over LafargeHolcim

Als wereldleider in bouwoplossingen vindt LafargeHolcim een nieuwe bouwmethode uit om de wereld voor iedereen groener, slimmer en gezonder te maken. LafargeHolcim, als bedrijf toonaangevend in het traject naar ‘netto-nul’-emissie, biedt globale oplossingen zoals ECOPact, die een koolstofneutrale constructie mogelijk maken. Met zijn circulaire bedrijfsmodel is het bedrijf een wereldleider in het recycleren van afval als bron van energie en grondstoffen door middel van producten zoals Susteno, het belangrijkste circulaire cement. Innovatie en digitalisering vormen de kern van de bedrijfsstrategie.Dit omhelst dat meer dan de helft van de R&D-projecten gericht zijn op groenere oplossingen. De 70.000 medewerkers van LafargeHolcim zetten zich op meer dan 70 markten in de vier bedrijfssegmenten van LafargeHolcim in voor een betere levenskwaliteit: Cement, Kant-en-klare beton, Granulaten en Oplossingen & producten.