Bouw van een platform tussen de machine en de dispatching waardoor de chauffeur niet meer van zijn machine moet komen via de toegangstrap (risico op verzwikking, spierverrekking...)

Doel: De risico's op verwondingen verminderen bij het op- en afstappen van chauffeurs van werftoestellen.

 

Elk jaar raken chauffeurs van toestellen gewond wanneer ze hun toestel op- of afstappen.
Op de site van Perlonjour moet de chauffeur deze bewerking meer dan 30 maal per dag doen om naar de dispatching te gaan en de vrachtwagens die de site verlaten, te wegen.

De geplaatste loopbrug heft het gevaar op en verbetert de werkomstandigheden van de operator.

 
 
2020 12 09 18 58 45 perlonjour bonne pratique avant
Voor
 
2020 12 09 18 59 37 perlonjour bonne pratique apres
Na