Veralgemening van verlichting op batterijen met heel zwakke spanning in afgesloten ruimtes

Doel: Geen risico's meer te wijten aan het gebruik van verlengdraden en op elektrocutie.

 
Verwijdering van kabels die op de grond slingeren waarover men kan struikelen, geen risico meer op elektrocutie in een vochtig milieu en stelt in staat om gemakkelijk het gebrek aan veiligheidsverlichting voor bepaalde installaties te verhelpen