Ontwikkeling van een procedé om kunstvezels te scheiden van cementslib bij de schoonmaak van vrachtwagenkuipen om vervuiling en verstoppingen te vermijden

Doel: Vervuiling van het kanaal en reinigingswater door kunstvezels vermijden; verstopping van leidingen en pompen vermijden.

 

Er wordt een zeefsysteem gecreëerd door middel van een big bag met gaten, geplaatst in een groot plastic vat (IBC). Zo kunnen de kunstvezels worden gescheiden van het cementslib bij de schoonmaak van de mengvrachtwagenkuip.