Lafarge en Holcim zijn op 15 juli 2015 één geworden.

 

Een nieuwe leider voor een nieuwe wereld: Officiële wereldwijde lancering van LafargeHolcim

  • Vijf cruciale actiepijlers: synergieën, toewijzing van het kapitaal, commerciëletransformatie, integratie en veiligheid & gezondheid
  • Een operationeel model dat duidelijk de verantwoordelijkheden definieert vande landen, de regio's en de transversale functies op het niveau van de Groep

 
Naar aanleiding van de officiële lancering van LafargeHolcim op wereldniveau maakt de nieuweGroep vandaag de grote lijnen van zijn ambities bekend. Gezien het succes van de fusie tussenLafarge en Holcim en de notering van de nieuwe aandelen LafargeHolcim in Zürich en Parijs heeft denieuwe Groep de ambitie de leider en de sterkste marktdeelnemer te worden in de sector van debouwmaterialen.
 
Eric Olsen, Algemeen Directeur van LafargeHolcim, verklaart: "De volgende fase is nu aangebroken inonze transformatie die ons de mogelijkheid moet bieden om een leider te worden in alle domeinen –een bedrijf dat alles in het werk stelt om een positieve impact te hebben op de wereld en dat echt hetverschil kan maken voor zijn klanten, zijn werknemers, zijn aandeelhouders en de maatschappij inhaar geheel."
 

De ambitie van LafargeHolcim is gebaseerd op vijf actiehefbomen
 
Het bedrijf lanceert een strategische transformatie op basis van de grootste troeven van Lafarge envan Holcim. De Groep zal tijdens deze eerste integratiefase acties ondernemen rond vijf kernpijlers:

  • Synergieën: doelstelling van 1,4 miljard euro aan synergieën binnen de 3 jaar
  • Toewijzing van het kapitaal: een nauwgezette benadering inzake toewijzing van het kapitaalmet een vermindering van het globale bedrag van de investeringen
  • Commerciële transformatie: zich onderscheiden op basis van innoverende producten enoplossingen
  • Integratie: een nieuwe groep en een nieuwe cultuur creëren
  • Veiligheid & gezondheid: veiligheid & gezondheid centraal stellen binnen de organisatie

 
LafargeHolcim zal georganiseerd worden volgens een nieuw operationeel model ten dienste van delokale klanten en zal tegelijkertijd voordeel halen uit de omvang van de Groep, zijn geografischeaanwezigheid en zijn capaciteiten op wereldvlak. De Groep combineert de nationale en regionaleniveaus die genieten van een grote autonomie en van de deskundigheid van de functies op het niveauvan de Groep.
 

Voorstelling van de halfjaarresultaten 2015 van Holcim en Lafarge eind juli
 
LafargeHolcim zal op 29 juli 2015 de afzonderlijke financiële resultaten van Lafarge en van Holcimvoorstellen voor het eerste halfjaar. De eerste gezamenlijke resultaten van de nieuwe Groep zullenvoorgesteld worden naar aanleiding van de resultaten van het derde kwartaal van 2015.
 
 
Over LafargeHolcim
 
Met een evenwichtige aanwezigheid in 90 landen en activiteiten inzake cement, granulaten en beton is LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Parijs: LHN) de wereldleider inzake bouwmaterialen. De Groep stelt wereldwijd 115.000 werknemers tewerk en realiseerde in 2014 een gezamenlijke netto omzet van 33 miljard Zwitserse frank (27 miljard euro). LafargeHolcim is binnen de sector dé referentie op R&D-vlak. De Groep staat ten dienste van bouwers van individuele woningen tot de grootste en meest complexe projecten met een brede waaier van producten met een toegevoegde waarde, innoverende diensten en integrale bouwoplossingen. Bovendien verbindt de Groep zich ertoe duurzame oplossingen te ontwikkelen om de bouw van gebouwen en infrastructuren te verbeteren en bij te dragen aan een betere levenskwaliteit. De Groep is dan ook het best geplaatst om de uitdagingen van de toenemende verstedelijking aan te gaan.
Voor meer informatie surft u naar www.lafargeholcim.com