Invoering van een 5s beleid inzake opbergen, netheid en veiligheid: elk item op zijn plaats

Doel: Een geordende werkomgeving draagt bij tot efficiënter werken, een aangenamere werkomgeving en een gezonder werkklimaat. Ook het risico op ongevallen wordt beperkt.

 

De 5S methode stelt ons in staat om de werkomstandigheden en werktijd permanent te optimaliseren door te zorgen voor organisatie, netheid en veiligheid van een werkplek. De 5S methode komt uit Japan.

Dit zijn voorbeelden van ingevoerde punten op deze centrale:

  • visueel goed afgebakende stockeerzones
  • etikettering van producten en opbergzones
  • goed gerangschikt materiaal