Het afsluiten of verzegelen van een silo of leiding met blindflens met behulp van hydraulische pers om vervuiling van cement te vermijden.

Doel: Vermijden van risico op pollutie door onbetrouwbaarheid van bepaalde kleppen.

 

Afsluiten door blindflens op een makkelijke en vlotte manier Hoe? Steunpunten die nodig zijn om een pers te gebruiken werden op de juiste plaatsen voorzien.
Toepasbaar op alle plaatsen waar de verplaatsing van materiaal gebeurt door pneumatisch transport en zones of silo's worden afgeschermd door kleppen.
Voordeel: Zekerheid van kwaliteit door uitsluiten pollutie. Het helpt ook om een revisie of vervanging van bepaalde kleppen beter in te plannen.