GO4ZERO – Naar een koolstofvrije cementproductie: omgevingsvergunning verkregen voor de bouw en exploitatie van de nieuwe revolutionaire fabriek voor een klinkerproductie via ‘het droge proces’.

Obourg (Bergen) – 20 maart 2023 – Holcim België heeft de goedkeuring gekregen voor zijn omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van zijn gloednieuwe productievestiging voor klinkers gemaakt via het droge proces, alsook voor een voortijdige vernieuwing van de bestaande cementproductie-installaties. Het gaat om een belangrijke stap in de realisatie van zijn ambitieuze GO4ZERO-project.

De nieuwe oven - met identiek dezelfde dagcapaciteit als de bestaande natte ovens - is uitgerust met een revolutionair zuurstofverbrandingsconcept voor de verdere opname van proces- en verbrandings-CO2 (bij het bakken van de kalksteen komt de koolstof in de steen en in de brandstoffen vrij). De oven bevat bovendien heel wat technologische innovaties en heeft ongekende economische en milieugerichte ambities: de nieuwe productie-eenheid is ontworpen met het oog op maximale circulariteit, zowel door het gebruik van alternatieve grondstoffen ter vervanging van kalksteen als voor de vervangende brandstoffen. Daarnaast is er sprake van een innovatieve combinatie van technieken om de uitstoot van verontreinigende stoffen in de atmosfeer te verminderen, een drastische vermindering (met een factor 5) van het waterverbruik en de zuivering ervan, zelfopwekking van 50% van de koolstofvrije elektriciteitsbehoefte, een vermindering van de geluidsimpact van de fabriek als geheel en van diffuus stof door de afsluiting van de meeste opslagplaatsen. Met een vermindering van 40% van de thermische behoeften enerzijds en dankzij de drastische verlaging van het niet-biogene koolstofgehalte van de grondstoffen en brandstoffen anderzijds zal de ecologische voetafdruk van de klinkerproductie met 30% per geproduceerde ton worden teruggebracht.

De bereidheid om vanaf het begin van het project transparant te zijn, de inachtneming van de adviezen van de betrokken partijen bij het ontwerp ervan, de standvastigheid van de geplande technische en operationele oplossingen en ten slotte de geloofwaardigheid die zich in de loop van onze geschiedenis verder heeft ontwikkeld, hebben het mogelijk gemaakt de mensen gerust te stellen en te overtuigen van de troeven van GO4ZERO, dat een toonbeeld wil worden wat betreft industrie en integratie in het sociaal-economische weefsel van Henegouwen en Bergen-Borinage in het bijzonder. Holcim (België) is dankbaar voor dit vertrouwen, dat duidelijk wordt uit het feit dat er geen beroep is aangetekend tegen de vergunning, en verbindt zich ertoe de aangekondigde prestaties te realiseren zodra de nieuwe installaties functioneren.

Met de voorziene technologiemix, die een wereldprimeur zal vormen, bevestigt GO4ZERO de ambitie van Holcim België om zich te positioneren als pionier en leider in de productie van koolstofvrij cement. Voor het einde van het decennium zal alle CO2 afkomstig van de productie van klinkers in de vestiging in Obourg worden afgevangen voor geologische sequestratie (CCS) in de Noordzee.

De volledige transformatie van dit industriële instrument vereist ook de tussenkomst van Europese fondsen. Die worden ingezet om de ecologische transitie te versnellen door de bijkomende kosten voor het koolstofvrij maken van koolstofintensieve industrieën te vergoeden, terwijl Holcim zijn concurrentiepositie blijft behouden (Industrieel plan van de Green Deal voor Europa). Over deze financiële interventie moet in de zomer van 2023 worden beslist. Alle lichten staan dan op groen om de investering te verrichten en GO4ZERO definitief op de rails te zetten. De weg zal dan vrij zijn om de bouwwerkzaamheden uit te voeren, die in het laatste kwartaal van 2023 zouden kunnen beginnen.

Het verkrijgen van deze vergunning is het resultaat van teamwerk dat de deskundigheid, de knowhow en het dynamisme van alle medewerkers van het bedrijf aantoont. Het versterkt de vooruitzichten van ons bedrijf op middellange en lange termijn. De transformatie van ons industrieel proces zal inspanningen vragen wat betreft scholing; het directieteam hecht er veel belang aan dat de klimaatambitie van GO4ZERO ook een kans vormt voor elke werknemer in zijn of haar professionele loopbaan.
Perscontact

Vincent Michel
GO4ZERO Program Director, Holcim Belgium
vincent.michel@holcim.com
Gsm +32 478 30 04 30