Een nieuwe klinkeroven (cementfabriek) in het kader van de nieuwe ambitieuze exploitatie- en milieudoelstellingen: voorbereidende informatiebijeenkomst op 15 september voor de inwoners van de gemeenten Bergen, Jurbise, Le Roeulx en Soignies

 

Holcim België organiseert op 15 september een voorbereidende informatiebijeenkomst, de eerste fase in de vergunningsprocedure voor de bouw en exploitatie van een nieuwe klinkeroven op de site van Obourg (Bergen). Het project, GO4ZERO ("Go for zero"), ondersteunt de ambitie van de Holcim Groep om koolstofneutraal te zijn door de implementatie van 's werelds eerste droge procesoven die CO2-concentratie en afvang mogelijk maakt van bij zijn design. De kalksteen, de basisgrondstof, zal worden gewonnen in de kalkafzetting van Doornik en vervolgens per spoor naar de site van Obourg worden vervoerd.

In het najaar van 2020 is Holcim België een gedetailleerde haalbaarheidsstudie opgestart om zijn klinkerovens, reeds aan het einde van hun levensduur, te vervangen om zijn productie- en serviceactiviteiten veilig te stellen. De site van Obourg is uitgekozen om er deze toekomstige productiefaciliteiten te vestigen, waarin de meest geavanceerde technologieën op het gebied van operationele prestaties en milieuprestaties zullen worden toegepast. Deze ontwikkeling zal bijdragen tot een verdere verbetering van de duurzaamheid van onze cementen - en de betonsoorten waarin zij worden verwerkt - om te voldoen aan de eisen van de bouwmaterialen van de toekomst.

Het doel van de voorbereidende informatiebijeenkomst op 15 september is de betrokkenen vóór de milieu-impactstudies volledig te informeren over het project GO4ZERO en ieder van hen in staat te stellen vragen te stellen en opmerkingen en suggesties naar voren te brengen. Alle praktische details over de organisatie van deze voorbereidende informatiebijeenkomst zijn te raadplegen in het bijgevoegde bericht aan de bevolking, dat officieel wordt bekendgemaakt door aanplakking in de gemeenten waarop de vergunning betrekking heeft en publicatie in plaatselijke kranten en verspreiding in brievenbussen.

GO4ZERO is een belangrijke investering voor de regionale economie en sluit aan bij de politieke agenda's om de klimaatverandering tegen te gaan.

Save the date persconferentie

Het project wordt ook op 15 september 2021 om 15 uur aan de pers voorgesteld op het terrein van de cementfabriek in Obourg (rue des Fabriques 2, 7034 Obourg). Praktische details volgen later. Inschrijvingen via email naar gaetan.lejeune@holcim.com