Digitaal evaluatieformulier van de werktoelatingen om na te gaan of ze adequaat zijn ingevuld

Doel: In een continue verbeteringsaanpak werden de aandachtspunten voor een adequate invulling van de werktoelatingen bepaald.

 

De werktoelatingen worden maandelijks beoordeeld door het management met behulp van deze digitale tool. Dit stelt het in staat de kwaliteit van de opgemaakte werktoelatingen na te gaan en een gesprek op gang te brengen wanneer het beter moet