« De mobilisatie van de federale en regionale regeringen is van essentieel belang voor de klimaattransitie van de industrie; dit zal van doorslaggevend belang zijn voor het GO4ZERO-project. »

Deze dinsdagmorgen, 14 juni 2022 brachten de federale minister van Energie, Tinne VAN DER STRAETEN en de staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen, Thomas DERMINE, een bezoek aan de site van de cementfabriek van Obourg en betuigden zo de steun van de federale regering aan het ambitieuze GO4ZERO-project dat geleid wordt door de directie van HOLCIM België.
 

In een eerste fase (2022-2025) heeft het GO4ZERO-project betrekking op de bouw van een nieuwe droge klinkeroven, waarin de uitrusting wordt geïntegreerd voor de toekomstige zuurstofverbranding die nodig is voor de concentratie van CO2 met het oog op de afvang ervan. Met deze belangrijke innovatie positioneert GO4ZERO België als innovatieleider in de energie- en klimaattransitie van de cementindustrie. Het heeft ook een enorm potentieel voor nieuwe industriële afzetmarkten.

Een tweede fase zal gericht zijn op de behandeling van CO2 met het oog op de vastlegging ervan onder de Noordzee en de terugwinning van koolstof als grondstof. Op die manier effent HOLCIM België het pad voor de oprichting van nieuwe ecosystemen - een ‘Green Valley’ - rond CO2-chemie en kringloopeconomie (vermindering van het kalksteenverbruik, recuperatie van alternatieve brandstof, recyclage van bouwmaterialen).

De steun van de overheid is belangrijk voor het concurrentievermogen en de werkgelegenheid omdat de noodzakelijke klimaatinvesteringen een aanzienlijke uitdaging vormen voor de cementfabriek van Obourg. Zonder deze overheidssteun en zonder het CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) zal de Europese industrie, en Wallonië in het bijzonder, niet over de middelen beschikken om te concurreren met ingevoerde producten.

De dubbele steun van de federale en Waalse regeringen zal waarschijnlijk de tussenkomst van het Innovatiefonds van de Europese Unie, dat voor een bedrag van bijna 150 miljoen euro is aangevraagd, en van het Fonds voor een rechtvaardige transitie aanmoedigen.

Aan het einde van dit werkbezoek verklaarde minister Tinne Van der Straeten: « Om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, is het essentieel dat projecten zoals GO4ZERO zich in België ontwikkelen en is het essentieel dat België ze steunt. GO4ZERO is één van de belangrijkste klimaatinvesteringen in ons land die zal leiden tot één van de grootste CO2-besparingen. Samen met andere industriële groepen is Holcim een vlaggenschip dat België in de voorhoede van de energietransitie plaatst. »

Staatssecretaris Thomas Dermine: « GO4ZERO is een project dat symbool staat voor de industriële transitie: het plaatst ons land bij de koplopers op het gebied van innovatie. Ik ben er trots op dat ik de nodige steun kan verlenen via het herstelplan (spoorweginfrastructuur, CO2- vervoersnetwerk dat nodig is voor de ontwikkeling van het project) en door de tussenkomst van het Innovatiefonds van de Europese Unie te ondersteunen. »

Bart DANEELS verklaarde: « Go4Zero is ongetwijfeld een van de grootste industriële projecten van het decennium. Het draagt bij tot het herstel en de omschakeling van de regionale industrie in het kader van de energie-uitdaging en de strijd tegen de klimaatverandering. Het verdient deze actieve steun van de federale regering en, meer in het bijzonder, de verhoopte mobilisatie van de Waalse regering. »

Vincent MICHEL, directeur van het Go4Zero-programma: « Met de technologische mix die wij in Obourg zullen implementeren, zijn wij er trots op bij te dragen tot de versterking van de positie van Wallonië op de West-Europese industriële kaart. GO4ZERO is een industrieel programma dat ons op de wereldkaart van innovatie voor het klimaat plaatst. »

Contact:
vincent.michel@holcim.com: +32 478 30 04 30
gaetan.lejeune@holcim.com: +32 471 55 43 80.