De internationale LafargeHolcim Awards voor duurzaam bouwen wachten kandidaturen in

Oproep tot indienen van projecten met voorbeeldgebouwen en innoverende designconcepten

De LafargeHolcim Awards richten zich zowel op spraakmakende projecten van vakmensen als op gedurfde ideeën van aanstormend talent die duurzame bouwoplossingen combineren met architecturale uitmuntendheid. De inschrijvingen voor de zesde cyclus van deze internationale wedstrijd lopen tot 25 februari 2020. Naar aanleiding van de Awards wordt in totaal 2 miljoen dollar toegekend aan projecten en concepten binnen de domeinen architectuur, engineering, stadsplanning, bouwmaterialen en -technologieën en aanverwanten.

 

De belangrijkste categorie van de LafargeHolcim Awards heeft betrekking op duurzame bouwprojecten in een geavanceerde ontwerpfase, met een groot potentieel om effectief gerealiseerd te worden. Met de bouw of fabricatie mag niet gestart zijn vóór 1 januari 2019. De categorie Next Generation focust op innoverende designconcepten en gedurfde ideeën in een vroeg ontwerpstadium, die onderbouwd zijn door studiebureaus en research. Enkel kandidaten jonger dan 30 jaar mogen zich in deze categorie inschrijven. Studenten en jonge professionals kunnen meedingen naar een award in de belangrijkste categorie door projecten in een vergevorderd ontwerpstadium in te dienen.
 

Een jury bestaande uit onafhankelijke experts uit de vijf werelddelen evalueren de kandidaturen. Ze baseren zich daarbij op de kernwaarden voor duurzaam bouwen van de LafargeHolcim Stichting. Die criteria hebben betrekking op innovatie en overdraagbaarheid, ethische normen en maatschappelijke integratie, resources en milieuprestaties, economische leefbaarheid en compatibiliteit, en de contextuele en esthetische impact. De wedstrijd moedigt aan om na te denken over circulair bouwen en om de CO2-uitstoot in alle vakgebieden te verlagen. De wedstrijd bekroont de meest veelbelovende ideeën die een antwoord bieden op de huidige uitdagingen rond toenemende verstedelijking en het streven naar een betere levenskwaliteit.
 

Deelname aan de wedstrijd is gratis en moet in het Engels gebeuren via een online formulier. De kandidaat of kandidaten moeten hun eigen gegevens invullen, een samenvatting van het project doorsturen, technische details verduidelijken en het project met beelden illustreren. Een stappenplan voor het vervolledigen van de verschillende fases is terug te vinden op:  www.lafargeholcim-awards.org. De hele procedure wordt toegelicht en er wordt getoond hoe een dossier moet worden samengesteld.
 

Sinds 2003 stimuleert de LafargeHolcim Stichting het debat rond duurzaam bouwen vooral via de Awards: de belangrijkste internationale wedstrijd voor duurzaam design. De Stichting is een initiatief van LafargeHolcim, wereldleider in bouwmaterialen en -oplossingen.

De LafargeHolcim Awards belichten hoe elk project inspeelt op een collectieve behoefte, die zo in een collectief verlangen wordt omgezet.

Alejandro Aravena

Dankzij de LafargeHolcim Awards krijgen de bedenkers geloofwaardigheid en publiciteit. Mensen beginnen in hen te geloven, en dat is vaak een kantelpunt in hun carrière.

Brinda Somaya

De LafargeHolcim Awards bieden ons de kans om de juiste vragen te stellen omtrent de bouwtechnieken van morgen en de antwoorden te delen met een wereldwijd publek.

Marilyne Andersen