Automatische deblokkering door 2 hydraulische cilinders in de buurt van de afzuigopening van de stockpile om de stenengewelven te kunnen breken

Doel: Vermijden dat de operatoren worden blootgesteld aan vallende stenen bij deblokkeren van de afzuigopeningen van de stockpile.

 

Vroeger was er, bij de manuele deblokkering van de afzuigopeningen van de stockpile, een risico op vallende stenen. Het gebruik van hydraulische cilinders maakt het mogelijk om de stenengewelven automatisch te breken zodra ze zich vormen. Er is geen menselijke tussenkomst meer, dus zijn er geen risico's meer voor de operatoren.

<p>omvang van de stenen die gewelven kunnen vormen.</p>