3d ontwerp van een nieuwe hydraulische moer voor de periodieke wisseling van de mobiele kaak van de secundaire vergruizer

Doel: De risico's bij het onderhoud verminderen en de productiviteit van dit onderhoud verbeteren; dringende pechverhelping wegwerken.

 

Bij het wisselen van de mobiele kaak van de vergruizer, nodig om de 1,5 maand, wordt een hydraulische moer gebruikt om een drukkracht uit te oefenen op het verbindingstussenstuk, zodat de borgmoer gemakkelijk kan worden vastgeschroefd. De prioriteit nr. 1 was de risico's te verminderen door de werkdruk te verminderen (van 1200 naar 550 bar) en ook het aantal nodige toestellen terug te brengen (van 2 naar 1 pomp). Vervolgens werd de productiviteit verbeterd dankzij de aankoop van nieuw materiaal dat geen onvoorziene pechverhelping meer vergt.