Eerste gecontroleerde ontploffing op onze nieuwe site 'Rive Gauche' te Antoing-Doornik

Image
rivegauche.jpg

Na meer dan twee jaar voorbereidende werkzaamheden voor het wegnemen van de deklagen en de aanleg van de nodige voorzieningen (beveiliging, gebouwen, aanleg van wegen, infrastructuur voor het opvangen en het beheer van regenwater, vloeren voor het tankstation van de zware machines, enz.) zijn we op woensdag 26 oktober van start gegaan met de eigenlijke ontginning van kalksteen op de site van Rive Gauche in Antoing-Doornik door een eerste gecontroleerde ontploffing.

Dit is een belangrijke mijlpaal in de exploitatie van deze steengroeve van meer dan 300 miljoen ton. Deze groeve zal ons toelaten ook op lange termijn (na 15 jaar bevoorrading uit onze reserves op de rechteroever van de Schelde) de bevoorrading van de toekomstige nieuwe klinkeroven, waarvoor de vergunning en het investeringsakkoord nog moeten verkregen worden, veilig te stellen. Volgens het vooropgestelde exploitatieschema moeten tegen 2040 niet minder dan 5,5 miljoen m³ niet-valoriseerbare stenen en bovenlagen worden verwijderd en op de site linkeroever worden opgeslagen in beschermende omwallingen en als opvulling van oude groeven. In totaal moet ongeveer 10 miljoen m³ kalksteen gecommercialiseerd worden.

In eerste instantie worden in het najaar 2022 een tiental gecontroleerde ontploffingen uitgevoerd, waarvan de eerste op woensdag 26 oktober. Dit om het eerste exploitatatieniveau van de groeve te creëren en om de toegangshellingen aan te leggen. 60.000 m³ rots moet worden verbrijzeld. Deze stenen zullen, na voorbehandeling voornamelijk worden gebruikt voor de aanleg van wegen op het terrein, voor het stabiliseren van de taluds en voor het opvullen van de oude groeven. De eerste gecommercialiseerde tonnen kalksteen, geproduceerd met mobiele installaties, komen in de loop van 2023 op de markt.

Image
explosief-1.png
Image
explosief-2.png
Image
explosief-3.png