my-homepage

 
 

 
Voeux de fin d'année
 • 215 views
 • 4 weeks 1 day ago
Dankzij zijn vele kwaliteiten blijft beton bij uitstek het meest efficiënte en gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Concreet betekent dit dat er noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar koolstofneutraliteit om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen. Holcim ging deze uitdaging aan en introduceert twee producten: ECOPact ZERO en ECOPact ZERO+. Meer info hier : https://link.holcim.be/ytnl
 • 74 views
 • 11 months 2 weeks ago
Le montage de la nouvelle cheminée à notre usine d’Obourg a débuté ce 10 juillet 2020. Il s’agit du projet de remplacement de la cheminée existante par une cheminée d’hauteur identique (120 mètres), plus étroite et bien intégrée dans le paysage. Cet aménagement qui a fait l’objet d’un permis fait partie du programme de rénovation des installations de l’usine. Plus d'infos : https://www.holcim.be/fr/renovation-cheminee-cimenterie-obourg De montage van de nieuwe schoorsteen van onze fabriek in Obourg start op 10 juli 2020. Dit project omvat de vervanging van de bestaande schoorsteen door een schoorsteen van identieke hoogte (120 meter), smaller en goed geïntegreerd in het landschap. Deze vergunde aanpassing maakt deel uit van het renovatieprogramma van de fabriek. Meer info : https://www.holcim.be/nl/renovatie-van-de-cementschoorsteen-van-onze-fabriek-obourg
 • 105 views
 • 11 months 3 weeks ago
De experts van Holcim staan voor u klaar om u een waaier van producten en diensten aan te bieden die van uw project een succes maken. Samen realiseren we uw bouwprojecten! Contacteer ons : https://www.holcim.be/nl/contact
 • 79 views
 • 11 months 3 weeks ago
Holcim met ses équipes d'experts à votre disposition afin de vous proposer un éventail de produits et de services qui garantiront la réussite de celui-ci ! Réalisons ensemble vos projets de construction ! Contactez-nous : https://www.holcim.be/fr/contact
 • 146 views
 • 11 months 3 weeks ago
Grâce à ses multiples qualités, le béton demeure le matériau de construction par excellence, et le plus utilisé partout dans le monde. À ce titre, le béton se doit nécessairement de viser la neutralité carbone et d’ainsi participer au développement durable de nos sociétés. Un défi relevé par Holcim avec deux gammes de produits : ECOPact ZERO et ECOPact ZERO+. Plus d'infos ici : https://link.holcim.be/ytfr
 • 177 views
 • 11 months 3 weeks ago
Toute l'équipe Holcim vous souhaite de tout coeur un joyeux Noël. Prenez soin de vous. ⭐🎄 ______ Het hele Holcim-team wenst u van harte een vrolijk kerstfeest toe. Zorg goed voor elkaar. ⭐🎄
 • 430 views
 • 1 year 1 month ago
Geocycle provides sustainable waste management solutions for industries and municipalities. We are active in over 50 countries on five continents.
 • 66 views
 • 1 year 4 months ago
Airium™ est une mousse isolante 100% minérale à base de ciment. Elle est adaptée à la réalisation de sous-chapes isolantes et à l’isolation de sols de combles. Elle convient aussi pour du ragréage et du remplissage. Airium™ is een 100% mineraal isolatieschuim op basis van cement. Het is bestemd voor de isolatie van onderdekvloeren en zoldervloeren. Het is ook geschikt voor opvullingen. Plus d'infos/Meer info : https://www.airium.be
 • 56 views
 • 1 year 6 months ago
Publicité pour Airium™ Plus d'infos sur https://www.airium.be
 • 38 views
 • 1 year 6 months ago