Van vers beton tot verhard beton: Verpompen van beton

3 Juni 2019
 

Toepassingsgebied

Verpompen is een moderne en economische methode om beton te storten (fig 2.6.1) en kan worden gebruikt voor bijna alle soorten werken. Toch wordt deze techniek vooral gebruikt voor omvangrijke storten of wanneer de stortzone moeilijk toegankelijk is.

De betonpompen worden ondergebracht in twee grote categorieën, mobiele pompen en stationaire pompen :

  • Mobiele pompen laten toe het beton dichter bij de plaats van storten te brengen. Het zijn meestal zuigerpompen. Rotorpompen kunnen ook gebruikt worden ; ze hebben lagere debiet- en drukcapaciteiten, maar zijn in sommige gevallen effectiever, vooral voor het verpompen van beton met ingebrachte lucht (beperking van het risico op propvorming).
  • Stationaire pompen zijn vast opgesteld en worden geïnstalleerd voor grootschalige projecten.


Wanneer de transportafstand en/of het betonvolume klein is, is het ook mogelijk om een "mixerpomp" te gebruiken (fig 2.6.2)./p>

fig 2 6
Fig 2.6.1 Storten van beton met een betonpomp


Aanbevelingen voor de samenstelling

Voor de samenstelling van pompbeton moet men bepaalde regels in acht nemen zodat het verse beton alle eigenschappen heeft die nodig zijn voor het verpompen. Het betonmengsel voor pompbeton moet dus altijd worden opgesteld door een ervaren betontechnoloog. Sommige betontypes (aardvochtig, poreus of schraal beton) zijn niet verpompbaar.

Bij het samenstellen van pompbeton moet extra zorg worden besteed aan de korrelopbouw, de cementdosering en het gehalte aan fijne deeltjes (tab 1.3.4), zonder de voorgeschreven eigenschappen van het verhard beton te verwaarlozen.

De pomp stuwt het beton naar de stortplaats via een systeem van leidingen (meestal Ø 100 of 125 mm). Het belangrijkste gevaar bij het verpompen van beton is het risico op ontmenging.
 

Ciment
Tout ciment conforme aux normes devrait convenir à la production de béton pompé, mais il convient toutefois d'éviter des ciments ayant une finesse de broyage (Blaine) peu élevée. Le dosage minimum permettant un transport aisé du béton au travers des tuyaux de distribution est de l'ordre de 300 kg/m3. 


Toevoegsels
Door zijn ronde korrelvorm is vliegas geschikt als toevoegsel voor het verpompen van vers beton, doorgaans bij doseringen tussen 20 en 70 kg/m3.
 

Hulpstoffen
La forme sphérique des particules de cendres volantes favorise l’aptitude au pompage du béton frais, et ce pour des dosages compris entre 20 et 70 kg/m3.

Adjuvants
Hulpstoffen kunnen worden gebruikt volgens dezelfde principes die ook gelden voor niet-verpompt beton. Luchtbelvormers kunnen het vermogen van de pomp wel nadelig beïnvloeden wanneer het luchtgehalte van het vers beton meer dan 4% bedraagt. Sommige cohesiemiddelen bevorderen het verpompen.

Consistentie
Om het beton gemakkelijk te kunnen verpompen moet het een voldoende plastische consistentie hebben, d.w.z. een slump tussen 100 en 210 mm. Bij het gebruik van een S5-beton (slump ≥ 220 mm) moet een verhoogd gehalte aan fijne deeltjes zorgen voor voldoende stabiliteit en cohesie. Zo vermindert de neiging tot segregatie die kan leiden tot verstoppingen in de pompleidingen.

 

Adviezen voor de verwerking

Opdat het verpompen van beton probleemloos zou verlopen, moet er in een vroeg stadium overleg zijn tussen de aannemer, de betoncentrale en de pomp-onderneming.

  • De pomp-onderneming is verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de pomp, daar waar de aannemer verantwoordelijk is voor de plaatsing, de verdichting en de nabehandeling van het beton
  • Het leveringsritme van het beton en de prestaties van de pomp moeten afgestemd worden op het rendement van de plaatsers van het beton.
  • Het verpompen wordt in het algemeen gestart met een smerings-operatie bestaande uit het verpompen van 0,5 tot 2 m3 cementrijke mortel of grout ("smeerbed" of "barbotine"). Deze mag in geen geval worden gebruikt als structuurbeton
fig 2 6
Fig 2.6.2 Het gebruik van de mixerpomp vermindert de hinder in de stad